Cieszymy się, że trafili Państwo na blog firmowy PROEKO i mamy nadzieję, że zostaną Państwo z nami na dłużej.

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W najbliższym czasie czekają nas kolejne zmiany odnośnie kwestii związanych z gospodarką odpadami w gminach. Kancelaria Premiera wprowadziła do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zapisy do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.   Dlaczego konieczne są zmiany w gospodarce odpadami? Prawidłowo funkcjonująca gospodarka odpadami opiera się na […]

Odpady przemysłowe – 40% składowanych bez sortowania

Odpady przemysłowe – 40% składowanych bez sortowania Wciąż ogromna liczba produkowanych każdego dnia odpadów składowana jest bez sortowania. Bezpośrednio wpływa to na ponowne ich wykorzystanie, bowiem utylizacja odpadów przemysłowych jest wówczas utrudniona. Odpady przemysłowe stanowią aż 90% śmieci wytwarzanych w naszym państwie. Niestety ich składowanie, a następnie odzysk nie są właściwie monitorowane, dlatego też pojawia […]

Segregacja odpadów na trzy frakcje zamiast pięciu

Prawidłowo funkcjonująca gospodarka odpadami wymaga współpracy pomiędzy wieloma podmiotami – zarówno na etapie segregacji, jak i odbioru, wywozu oraz utylizacji. Sprawnie przeprowadzone działania pozwalają wyeliminować zagrożenie, jakie dla ludzi, zwierząt oraz środowiska powodować mogą odpady. Podczas niedawnej konferencji wiceminister klimatu Jacek Ozdoba przedstawił program „Czystość Plus”, proponując m.in. segregację odpadów na trzy frakcje zamiast pięciu. […]

Rozporządzenie ws. wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń za 1 Mg magazynowanych odpadów weszło już w życie

W Dzienniku Ustaw z dnia 11.02.2019 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7.02.2019 w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń.

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Projekt przewiduje usprawnienie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Chodzi m.in. o zwiększenie kontroli gmin nad sposobem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zwiększenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Jak długo rozkładają się śmieci?

Czy plastikowa zakrętka od butelki będzie istnieć za sto lat? Jak szybko natura poradzi sobie z papierową gazetą? Po ilu latach rozłożona zostanie metalowa puszka?

  • 1
  • 2