Cieszymy się, że trafili Państwo na blog firmowy PROEKO i mamy nadzieję, że zostaną Państwo z nami na dłużej.

Segregacja odpadów na trzy frakcje zamiast pięciu

Prawidłowo funkcjonująca gospodarka odpadami wymaga współpracy pomiędzy wieloma podmiotami – zarówno na etapie segregacji, jak i odbioru, wywozu oraz utylizacji. Sprawnie przeprowadzone działania pozwalają wyeliminować zagrożenie, jakie dla ludzi, zwierząt oraz środowiska powodować mogą odpady. Podczas niedawnej konferencji wiceminister klimatu Jacek Ozdoba przedstawił program „Czystość Plus”, proponując m.in. segregację odpadów na trzy frakcje zamiast pięciu. […]

Rozporządzenie ws. wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń za 1 Mg magazynowanych odpadów weszło już w życie

W Dzienniku Ustaw z dnia 11.02.2019 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7.02.2019 w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń.

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Projekt przewiduje usprawnienie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Chodzi m.in. o zwiększenie kontroli gmin nad sposobem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zwiększenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Jak długo rozkładają się śmieci?

Czy plastikowa zakrętka od butelki będzie istnieć za sto lat? Jak szybko natura poradzi sobie z papierową gazetą? Po ilu latach rozłożona zostanie metalowa puszka?

Opublikowano teksty nowelizacji ustaw odpadowych

Opublikowano teksty nowelizacji ustaw odpadowych

Witamy Państwa Serdecznie

Cieszymy się, że trafili Państwo na blog firmowy Proeko i mamy nadzieję, że zostaną Państwo z nami na dłużej.