Dbając nie tylko o zdrowie nas samych, ale również o zwierzęta, rośliny oraz całe środowisko, szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na odpowiednią utylizację odpadów niebezpiecznych. Wszelkie materiały oraz substancje tego typu są szczególnie toksyczne. Firma PROEKO – oprócz szerokiego wachlarza usług z zakresu gospodarki odpadami – oferuje bezpieczny odbiór od Klienta z terenu Częstochowy niebezpiecznych odpadów, ich odpowiedni transport w samochodach do tego przeznaczonych, a następnie utylizację. Nawiązując współpracę z firmą PROEKO, mają Państwo gwarancję, iż wszelkie przedmioty niebezpieczne nie będą już stanowić niebezpieczeństwa.

Zobacz więcej informacji

Co należy do odpadów niebezpiecznych?

Materiały oraz substancje niebezpieczne są szczególnie toksyczne. Nieodpowiednie ich składowanie może przysporzyć wiele problemów. Największe ilości odpadów niebezpiecznych produkowane są przez przemysł, rolnictwo oraz instytucje badawcze. W ich zakres wchodzą substancje chemiczne, odpady przemysłowe, substancje łatwopalne, drażniące, rakotwórcze, żrące, mutagenne oraz ekotoksyczne. Oprócz materiałów oraz substancji produkowanych w wymienionych powyżej środowiskach, również każde gospodarstwo domowe wytwarza odpady niebezpieczne, należą do nich: zużyte urządzenia elektryczne oraz elektroniczne, farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki, oleje, aerozole, środki ochrony roślin, baterie, akumulatory, termometry, kartridże, tonery i przeterminowane leki. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy dany przedmiot zalicza się do odpadów tego typu, wystarczy poszukać informacji na ten temat, gdyż lista ta uregulowana jest przepisami prawa.

Na czym polega utylizacja odpadów niebezpiecznych?

Przed rozpoczęciem utylizacji należy odpowiednio posegregować wszystkie materiały oraz substancje. Nie każdy przedmiot może być zutylizowany w ten sam sposób. Istnieje kilka metod utylizacji:

  • Metoda termiczna – spalanie w wysokiej temperaturze.
  • Autoklawowanie (sterylizacja) – substancja neutralizowana zostaje za pomocą temperatury oraz ciśnienia.
  • Promieniowanie mikrofalowe – utylizacja odpadów medycznych.
  • Metody fizykochemiczne.
  • Przekształcenie odpadów niebezpiecznych w surowce wtórne lub pierwotne.

 

Oferta PROEKO – odbiór niebezpiecznych odpadów Częstochowa

Nawiązując współpracę z firmą PROEKO, nie muszą się Państwo martwić utylizacją odpadów niebezpiecznych. Posiadamy wiedzę oraz doświadczenie, które pozwalają zneutralizować wszelkie toksyczne materiały oraz substancje. Nasi wyszkoleni pod względem tego typu działań pracownicy, bezpiecznie odbiorą odpady, transportują je, aby następnie mogła odbyć się ich utylizacja. Dbając o naszych Klientów, indywidualnie podchodzimy do każdego zlecenia. Posiadamy wszelkie wymagane pozwolenia, a przy odbiorze wydajemy Kartę Przekazania Odpadu – dokument wymagany prawnie. Ponadto nasi eksperci służą pomocą, widzą oraz doświadczeniem, dzięki czemu mogą Państwo liczyć na informację odnośnie odpowiedniego zagospodarowania odpadów niebezpiecznych.

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania