PROEKO oferuje outsourcing środowiskowy i doradztwo dla przedsiębiorstw, umożliwiając przystosowanie się do obowiązujących norm środowiskowych. Wspieramy firmy w zakresie ujednolicenia działalności w odniesieniu do ochrony środowiska.

Zobacz więcej informacji

Outsourcing środowiskowy Białystok

Wsparcie dla przedsiębiorstw

Obowiązujące przepisy prawne nie zawsze bywają w pełni zrozumiałe. Wynika to w dużej mierze z faktu, iż napisane są one bardzo często trudnym językiem. Przedsiębiorstwa zobligowane są do przestrzegania określonych norm, odnoszących się bezpośrednio do ochrony środowiska. Wsparcie PROEKO gwarantuje efektywniejsze zarządzanie firmą, a tym samym procesami administracyjnymi. Spełnianie wymogów i obowiązków jest konieczne, ponieważ jakiekolwiek odstępstwo potraktowane może być karą finansową. Utworzenie wydzielonych struktur w firmie, oddelegowanych do kwestii związanych z ochroną środowiska, jest jednak kosztownym zabiegiem – dlatego też wiele przedsiębiorstw rezygnuje z tej możliwości.

Outsourcing środowiskowy Kraków

Przepisy o ochronie środowisk nakładają na poszczególne przedsiębiorstwa dodatkowe wymogi. Koniecznością w takim wypadku jest prowadzenie właściwej dokumentacji czy raportowanie oraz inne czynności. Jednak nie zawsze w firmach istnieją specjalne działy zajmujące się dokumentacją środowiskową. Właśnie dla takich firm stworzyliśmy usługę outsourcing środowiskowy oraz doradztwo. 

Outsourcing środowiskowy Białystok – współpraca z PROEKO

W zakres usług PROEKO wchodzi:

  • Sporządzanie audytów oraz raportów odnoszących się do środowiska naturalnego.
  • Konsultacje, wsparcie i doradztwo.
  • Obsługa prawna odnośnie ochrony środowiska – np. reprezentacja klienta podczas kontaktów z administracją publiczną bądź w trakcie kontroli.
  • Wprowadzanie w życie zarządzeń pokontrolnych, wydawanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska.
  • Przygotowywanie prognoz, programów oraz strategii środowiskowych.
  • Wsparcie w gospodarowaniu oraz ewidencjonowaniu śmieci.
  • Doradztwo w zakresie wypełniania wniosków, sprawozdań i dokumentacji.
  • Pomoc w dostosowaniu działalności firmy do obowiązujących norm środowiskowych.
  • Wsparcie w odniesieniu do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego, np. podczas zrzutu ścieków.
  • Pomoc w bieżących sprawach, nieustanne monitorowanie zmieniających się przepisów.

Ochrona środowiska naturalnego jest dla nas szczególnie ważna. Dlatego też wspieramy przedsiębiorstwa, niezależnie od branży, w jakiej działają.

Zapraszamy do kontaktu z firmą PROEKO w celu nawiązania współpracy!

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania