Ochrona środowiska to niezwykle istotne zagadnienie, wciąż wymagające zwiększania świadomości społeczeństwa wobec narastających problemów środowiskowych.

Zobacz więcej informacji

Outsourcing środowiskowy Częstochowa

Narastająca ilość przepisów prawnych, które bezpośrednio odnoszą się do większej troski o naszą planetę, dla niektórych przedsiębiorstw oraz zakładów pracy może być problematyczna. Stąd coraz większa popularność outsourcingu środowiskowego oraz doradztwa środowiskowego. 

Specjalistyczna wiedza oraz doradztwo 

Firma PROEKO RECYKLING oferuje szeroko pojęte doradztwo z zakresu ochrony ekosystemu. Nasi pracownicy zapewniają fachowe wsparcie w obszarach bezpośrednio związanych ze środowiskiem. Pomoc przez nas udzielona umożliwia sprawniejsze zarządzanie firmą oraz wszelkimi procesami administracyjnymi. 

Przedsiębiorcy zobowiązani są do spełniania określonych wymogów, posiadają zatem szereg obowiązków, których niespełnienie grozi otrzymaniem wysokiej grzywny. Czynności te związane są m.in. z prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji oraz przestrzeganiem środowiskowych regulacji prawnych.

Outsourcing środowiskowy Częstochowa – szeroki zakres usług

Decydując się na wielowymiarową współpracę z firmą PROEKO, klient otrzymuje kompleksowe wsparcie, oferujemy:

  • sporządzanie audytów oraz raportów środowiskowych,
  • usługi konsultacyjne, pomoc i doradztwo,
  • obsługę prawną dotyczącą ochrony środowiska – np. reprezentowanie klienta w kontaktach z administracją publiczną lub podczas kontroli,
  • realizację zarządzeń pokontrolnych Inspekcji Ochrony Środowiska, 
  • sporządzanie prognoz, programów oraz strategii środowiskowych
  • pomoc w gospodarowaniu i ewidencjonowaniu odpadów,
  • pomoc w wypełnianiu wniosków, sprawozdań, dokumentacji oraz dopasowanie działań firmy do aktualnych przepisów prawnych,
  • pomoc w naliczaniu opłat za korzystanie ze środowiska,
  • ochronę środowiska w firmie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
  • bieżącą pomoc, monitoring przepisów oraz doradztwo w sprawach z zakresu ochrony środowiska.

Tempo zmieniających się przepisów jest niezwykle szybkie, a wprowadzane normy nie zawsze są czytelne oraz zrozumiałe. Warto zatem zdecydować się na współpracę z firmą, która posiada specjalistyczną wiedzę oraz dysponuje szeregiem fachowych i wykwalifikowanych pracowników. 

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania