Outsourcing środowiskowy to wsparcie dla firm, które zajmują się działalnością objętą przepisanie o ochronie środowiska. Oferujemy pomoc oraz wsparcie w tym zakresie, a także doradztwo środowiskowe. Dzięki naszym usługom usprawnią Państwo zarządzanie przedsiębiorstwem oraz procesami związanymi z ochroną środowiska.

Zobacz więcej informacji

Wielu przedsiębiorców musi spełniać określone wymogi i obowiązki, wynikające z przepisów o ochronie środowiska. Wiąże się to z prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji i szeregiem innych czynności, których celem jest ochrona środowiska w firmie i przestrzeganie środowiskowych regulacji prawnych. Nie wszyscy przedsiębiorcy decydują się jednak na utworzenie wydzielonych struktur lub etatów pracowniczych poświęconych właśnie tym kwestiom. To między innymi do takich firm PROEKO kierują ofertę.

Outsourcing środowiskowy Kraków

Przepisy o ochronie środowisk nakładają na poszczególne przedsiębiorstwa dodatkowe wymogi. Koniecznością w takim wypadku jest prowadzenie właściwej dokumentacji czy raportowanie oraz inne czynności. Jednak nie zawsze w firmach istnieją specjalne działy zajmujące się dokumentacją środowiskową. Właśnie dla takich firm stworzyliśmy usługę outsourcing środowiskowy oraz doradztwo. 

Jakie korzyści wynikają z przeprowadzonego outsourcingu?

 • Zmniejszenie kosztów pracowniczych.
 • Zwiększenie efektywności w aspekcie zarządzania procesami związanymi z ochroną środowiska w przedsiębiorstwie.
 • Znacznie zaoszczędzenie czasu przez wzgląd na optymalizacje działalności firmy, którą wykonujemy.
 • Możliwość kontaktu z ekspertami z zakresu ochrony środowiska oraz przepisów wynikających.
 • Wyjaśnienie i możliwość uzyskania funduszy oraz dofinansowań.
 • Skupienie się na głównej działalności firmy, bez konieczności matowienia się o przepisy związane z ochroną środowiska.

Co wchodzi w skład outsourcingu środowiskowego? 

 • Przygotowanie i przeprowadzanie audytów oraz raportów środowiskowych,
 • Konsultacje, pomoc oraz wszelkie doradztwo środowiskowe,
 • Kompleksowa i profesjonalna obsługa prawna w kwestiach związanych bezpośrednio z ochroną środowiska, czyli: reprezentowanie Klienta w kontaktach z administracją publiczną, podczas kontroli oraz wiele więcej. 
 • Realizowanie zarządzeń pokontrolnych Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • Opracowywanie programów, prognoz oraz strategii środowiskowych dla firmy, 
 • Wsparcie w wypełnianiu wniosków, sprawozdań, dokumentacji oraz dostosowywaniu przedsiębiorstwa do obowiązujących przepisów prawnych,
 • Pomoc w gospodarowaniu oraz ewidencjonowaniu odpadów,
 • Pomoc w naliczaniu opłat za korzystanie ze środowiska (pobór wód, zrzut ścieków),
 • Ochrona środowiska w firmie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • Bieżące wsparcie, monitoring przepisów oraz wszelkie doradztwo z zakresu ochrony środowiska w aspekcie prowadzonej działalności.

Outsourcing środowiskowy to usługa skierowana do przedsiębiorstw, które objęte są przepisami o ochronie środowiska i w ramach ich zobowiązane są do spełniania określonych norm, raportowania oraz wdrażania rozwiązań. W ramach tej usługi przeprowadzimy dokładną optymalizację działalności pod kątem ochrony środowiska. 

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania