Recykling umożliwia odzysk surowców, a następnie ponowne ich przetworzenie. Proces ten ma zatem niebagatelny wpływ na środowisko naturalne. Przeprowadzenie go wymaga jednak współpracy na każdym etapie gospodarki odpadami – m.in. konieczna jest właściwa segregacja śmieci. PROEKO realizuje recykling surowców każdego typu.

Zobacz więcej informacji

Recykling surowców Białystok

Troska o środowisko naturalne

Recykling jest najefektywniejszą metodą pozbywania się odpadów. Możliwość przekształcenia śmieci to ogromne korzyści nie tylko dla środowiska naturalnego, ale również dla wielu branż. Znacznie obniżone jest koszt produkcji, dzięki czemu firmy zaoszczędzić mogą znaczne nakłady finansowe. PROEKO bezpośrednio przyczyniając się do większej troski o naszą planetę, prowadzi recykling tworzyw i materiałów.

Recykling surowców Białystok – rodzaje tworzyw

  • Recykling elektroniki – postęp technologiczny sprawia, iż w bardzo szybkim tempie pozbywamy się urządzeń. Zużyty sprzęt stanowi duży problem, ponieważ bardzo często wykonany jest on z rzadkich i drogocennych metali. Utylizacja elektrośmieci jest ważna nie tylko ze względu na ograniczone zasoby, ale również z uwagi na toksyczność materiałów. Oczywiście nie należy umieszczać elektroodpadów w tradycyjnych kontenerach na śmieci komunalne.
  • Recykling tworzyw sztucznych – materiały tego typu są szczególnie szkodliwe dla środowiska naturalnego. Powodem toksyczności jest bardzo długi czas rozkładu, obliczany na setki lat. Tworzywa sztuczne są podstawą wielu opakowań – butelek, skrzynek czy pojemników. Najczęściej spotykanymi materiałami są polietylen, polipropylen, polistyren, polichlorek winylu, politereftalen etylenu. Problematyczność tworzyw sztucznych wynika również z faktu, iż zajmują one stosunkowo dużo miejsca w porównaniu do masy.
  • Recykling styropianu – materiał ten najczęściej wykorzystywany jest w branży budowlanej, służy bowiem do ochrony termoizolacyjnej budynków. Spotkać możemy go również w formie opakowań, głównie w przemyśle elektronicznym, spożywczym bądź produkcyjnym. W PROEKO prowadzimy utylizację styropianu, w pełni bezpieczną dla środowiska naturalnego.
  • Recykling folii – tworzywo to rozkłada się bardzo długo, a ponowne wykorzystanie folii pozwala znacznie zredukować jej ilość na wysypiskach. Recykling umożliwia zatem odzysk materiału dobrej jakości, który ponownie może być wykorzystany.

Zapraszamy do kontaktu z firmą PROEKO w celu nawiązania współpracy!

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania