Usługa recyklingu surowców kierowana jest do wszystkich – firm, instytucji oraz osób prywatnych, które chcą dbać o środowisko poprzez oddawanie surowców do skupu.

Zobacz więcej informacji

Recykling surowców Kraków 

Utylizujemy surowce wszelkiego rodzaju po to, aby w przyszłości zamiast zatruwać środowisko naturalne, mogły zostać ponownie wykorzystane. Z naszych surowców wytwarza się produkty takie jak:

 • Opakowania produktów
 • Ubrania
 • Elektronikę
 • Oraz wiele więcej

Recykling surowców Kraków – skup surowców 

Oprócz samego recyklingu, czyli przetwarzania produktów na surowce odnawialne, prowadzimy także skupy surowców. Oto lista naszych skupów:

 • skup złomu,
 • skup makulatury,
 • skup puszek,
 • skup plastiku,
 • skup miedzi,
 • skup nakrętek,
 • skup makulatury,
 • skup folii,
 • skup aluminium,
 • skup metali kolorowych,

Proces utylizacji przeprowadzamy dodatkowo na:

 • styropianie
 • elektronice
 • makulaturze

PROEKO RECYKLING – pozostałe usługi 

Do pozostałych naszych usług należy:

 • Odbiór odpadów komunalnych,
 • Odbiór odpadów opakowaniowych,
 • Odbiór odpadów pobudowlanych i poremontowych,
 • Odbiór odpadów niebezpiecznych,
 • Odbiór odpadów przemysłowych,
 • Odbiór elektroodpadów.

Dodatkowo oferujemy także wywóz mebli oraz wywóz gruzu budowlanego. Oprócz tego przeprowadzamy w firmach naszych klientów outsourcing środowiskowy, polegający na:

 • Tworzeniu raportów środowiskowych,
 • Konsultacjach w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska,
 • Obsłudze kwestii prawnych związanych z prowadzeniem działalności oraz gospodarowaniem odpadami. Zalicza się do nich: reprezentowanie klienta w interakcjach z administracją publiczną.
 • Pomoc oraz opracowywaniu kwot opłat za korzystanie ze środowiska np. za zrzut ścieków, pobór wód itp.
 • Bieżąca pomoc oraz monitoring przepisów oraz doradztwo w zakresie ochrony środowiska podczas prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Opracowywanie strategii środowiskowych.
 • Wsparcie w gospodarowaniu i ewidencjonowaniu odpadami na terenie firmy.
 • Pomoc podczas wypełniania wniosków, sporządzaniu sprawozdań oraz innej dokumentacji.
 • Przygotowanie i przeprowadzanie audytów na terenie firm klientów,
 • Pomoc w realizacji zarządzeń pokontrolnych Inspekcji Ochrony Środowiska.
 • Pomoc w dążeniu do dostosowania firmy do aktualnych wymogów prawnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami.
Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania