Prawidłowo funkcjonująca gospodarka odpadami opierać się musi na współpracy. Właściwa segregacja śmieci pozwala na późniejsze przeprowadzenie procesu recyklingu. PROEKO realizuje odbiór odpadów niebezpiecznych, a następnie wywóz w miejsce utylizacji.

Zobacz więcej informacji

Odbiór odpadów niebezpiecznych Białystok

Rodzaje odpadów niebezpiecznych

Śmieci niebezpieczne to szeroka kategoria substancji oraz przedmiotów, stanowiących szczególne zagrożenie nie tylko dla środowiska naturalnego, ale również dla zdrowia człowieka. Toksyczność odpadów tego typu wynika również z faktu, iż są one bardzo trudne w unieszkodliwieniu. Współpracujemy z osobami prywatnymi, firmami oraz instytucjami publicznymi, każdemu podmiotowi proponując atrakcyjne warunki współpracy. W głównej mierze odpady niebezpieczne generowane są przez przemysł, rolnictwo bądź instytucje badawcze. W śmieci te wpisują się substancje chemiczne, łatwopalne, drażniące, rakotwórcze, żrące, mutagenne, ekotoksyczne, odpady przemysłowe. Również gospodarstwa domowe wytwarzają śmieci niebezpieczne – m.in. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki, oleje, aerozole, środki ochrony roślin, baterie, akumulatory, termometry, kartridże, tonery, przeterminowane leki. Wszelkie kwestie związane z odpadami niebezpiecznymi uregulowane są odpowiednimi przepisami prawnymi.

Odbiór odpadów niebezpiecznych Białystok – utylizacja

Dysponujemy specjalistyczną flotą samochodową, dzięki czemu jesteśmy w stanie bezpiecznie przewieźć odpady w miejsce utylizacji. Pojazdy o mocnej konstrukcji całkowicie niwelują ryzyko wycieku niebezpiecznych substancji bądź wydzielania się nieprzyjemnych zapachów. Wyszkolenie pracownicy dbają o staranną i rzetelną realizację każdego zlecenia.

Sposoby utylizacji odpadów niebezpiecznych

  • Metoda termiczna – spalanie odpadów w piecach o wysokiej temperaturze.
  • Autoklawowanie (sterylizacja) – autoklaw pozwala zneutralizować substancję, przy udziale odpowiedniej temperatury oraz ciśnienia. Przyspieszane są wówczas procesy chemiczne.
  • Promieniowanie mikrofalowe – metoda tego typu wykorzystywana jest głównie podczas utylizacji odpadów medycznych.
  • Metoda fizykochemiczna – odbywać się może np. przy pomocy chloru.
  • Przekształcenie – polega na przemianie odpadu niebezpiecznego w surowiec wtórny bądź pierwotny.

Obiór odpadów niebezpiecznych Białystok – metody utylizacji

Utylizacja odpadów niebezpiecznych odbywać się może na kilka sposobów:

  • metoda termiczna – spalanie śmieci w piecu o wysokiej temperaturze,
  • autoklawowanie (sterylizacja) – autoklaw neutralizuje substancję przy udziale temperatury i ciśnienia, dzięki czemu przyspieszone są procesy chemiczne,
  • promieniowanie mikrofalowe – głównie w odniesieniu do odpadów medycznych,
  • metoda fizykochemiczna – np. przy pomocy chloru,
  • przekształcanie odpadów w surowiec wtórny bądź pierwotny.

Neutralizacja śmieci niebezpiecznych nie zawsze polega na całkowitym, fizycznym wyeliminowaniu. W wielu przypadkach odpady doprowadzane są do określonego stanu, który pozwala na dalsze składowanie w formie bezpiecznej dla środowiska naturalnego. Najczęściej dotyczy to śmieci, których koszt utylizacji jest zbyt wysoki lub odpadów technologicznych, niezwykle trudnych w wyeliminowaniu.

Realizujemy również odbiór, a następnie wywóz śmieci komunalnych, opakowaniowych, przemysłowych, pobudowlanych, starych mebli czy zbędnego wyposażenia. Dysponujemy profesjonalnym zapleczem technicznym, opierającym się na specjalistycznej flocie samochodowej oraz kontenerach na wynajem. Oczywiście posiadamy wymagane pozwolenia, dlatego też każde zlecenie wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

Zapraszamy do kontaktu z firmą PROEKO w celu nawiązania współpracy!

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania