Odzysk śmieci opakowaniowych odgrywa istotną rolę w gospodarowaniu odpadami. Odpowiednie podejście, opierające się na segregacji śmieci tego typu, pozwala na późniejsze przeprowadzenie procesu recyklingu. PROEKO odbiera odpady opakowaniowe, a następnie realizuje ich odzysk.

Zobacz więcej informacji

Odpady opakowaniowe Olsztyn

Rodzaje odpadów opakowaniowych

Selektywne gromadzenie śmieci opakowaniowych ma bezpośredni wpływ na środowisko naturalne. Bardzo ważne jest dopilnowanie, aby opakowania były puste. Kategoria odpadów opakowaniowych wyszczególniona jest odpowiednimi przepisami, które określają śmieci te jako wyroby służące do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania bądź prezentacji innych produktów. Są to również opakowania wielokrotnego użytku. Wyróżnić możemy opakowania z tworzyw sztucznych, papieru, tektury, blachy stalowej, aluminium czy drewna.

Recykling jest najefektywniejszą formą pozbywania się śmieci. Ponowne przetworzenie odpadów znacznie ogranicza ich ilość, przynosząc dodatkowe korzyści – nie tylko w odniesieniu do środowiska naturalnego, ale również do obniżenia kosztów produkcji.

Odpady opakowaniowe Lublin – wsparcie dla przedsiębiorstw

Odpowiednimi normami prawnymi objęci są przede wszystkim przedsiębiorcy. Są oni zobligowani do odzysku odpadów opakowaniowych, szczególnie jeżeli wprowadzili oni w obieg własny produkt, opakowany w kilka rodzajów opakowań – np. folie, kartony bądź drewniane palety. W takiej sytuacji, przedsiębiorą koniecznie odzyskać musi odpowiednie ilości odpadów tego typu. PROEKO oferuje wsparcie w zakresie outsourcingu środowiskowego, który pozwala firmom przystosować się do obowiązujących norm środowiskowych. Współpraca z PROEKO opiera się nie tylko na odbiorze śmieci tego typu, ale również na doradztwie w zakresie innych kwestii związanych z troską o środowisko naturalne.

Dodatkowo realizujemy również odbiór odpadów komunalnych, przemysłowych, niebezpiecznych, pobudowlanych, starych mebli oraz niepotrzebnego wyposażenia. Każde zlecenie realizujemy sumiennie i terminowo, pozostawiając po sobie należyty porządek. Niezwykle istotne jest dla nas pełne zadowolenie, dlatego też świadczymy usługi na najwyższym poziomie. Współpracujemy z osobami prywatnymi, przedsiębiorstwami oraz instytucjami publicznymi.

Odpady opakowaniowe Olsztyn – wsparcie firm

Do odzysku odpadów opakowaniowych zobligowane są przedsiębiorstwa. Firmy szczególną uwagę poświęcić muszą właściwej segregacji, jednak ważna są także kwestie odnoszące się do wprowadzania na rynek produktu. Jeżeli jest on opakowany w kilka rodzajów tworzyw, np. folie, kartony, drewniane palety, konieczny jest odzysk opakowań tego samego rodzaju. PROEKO wspiera firmy w lepszym zarządzaniu odpadami opakowaniowymi również w formie outsourcingu środowiskowego. Obowiązujące normy środowiskowe bywają niekiedy trudno w zrozumieniu, dlatego też pomoc naszych ekspertów w wielu przypadkach bywa nieoceniona. Indywidualnie podchodzimy do każdego zlecenia, oferując elastyczne warunki współpracy.

Oprócz odbioru odpadów opakowaniowych realizujemy również wywóz innych rodzajów śmieci – komunalnych, pobudowlanych, przemysłowych, niebezpiecznych, starych mebli oraz zbędnego wyposażenia. Oferujemy wynajem specjalistycznych kontenerów, przystosowanych do gromadzenia każdego rodzaju zawartości. Dysponujemy zapleczem technicznym w formie otwartej i zamkniętej – pojemnikami 120 l, 240 l, 770 l, 1100 l oraz kontenerami 7 m3, 10 m3, 12 m3, 20 m3, 36 m3. Ponadto prowadzimy również skup surowców (makulatury, aluminium, złomu, miedzi, metali kolorowych, tworzyw sztucznych, styropianu).

Zapraszamy do kontaktu z firmą PROEKO w celu nawiązania współpracy!

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania