PROEKO odbiera odpady od przedsiębiorstw i instytucji wytwarzających tego typu śmieci. Ze względu na ich szkodliwość względem środowiska naturalnego, zajmujemy się również ich utylizacją. Unieszkodliwienie odpadów przemysłowych bywa problematyczne, dlatego warto nawiązać współpracę z wyspecjalizowanym w tym celu podmiotem.

Zobacz więcej informacji

Odpady przemysłowe Lublin

Czym są odpady przemysłowe?

Odpady przemysłowe są niezwykle szeroką kategorią, w którą wpisuje się wiele przedmiotów i substancji. Wytwarzane są one najczęściej przez fabryki, szpitale, magazyny bądź zakłady budowlane. Odbieramy zarówno śmieci w stanie płynnym, jak i stałym, dysponując oczywiście niezbędnymi pozwoleniami i uprawnieniami.

Utylizacja odpadów przemysłowych obejmować może:

 • agrochemię i środki ochrony roślin,
 • chemię laboratoryjną, odczynniki, zlewki,
 • farby, rozpuszczalniki, kleje, lakiery, pianki poliuretanowe,
 • popioły, żużle hutnicze, odpady mineralne, metaliczne,
 • poprodukcyjne odpady przemysłowe,
 • śmieci opakowaniowe,
 • odpady przemysłu spożywczego, przeterminowana żywność,
 • Śmieci przemysłu tekstylnego, odzieżowego,
 • tworzywa sztuczne,
 • wycofane z obrotu bądź przeterminowane leki, artykuły farmaceutyczne, kosmetyczne,
 • zużyte akumulatory,
 • czyściwo, oleje, płyny chłodnicze, hamulcowe, odpady ropopochodne,
 • odpady przemysłowe.

Odpady przemysłowe Lublin – wsparcie przedsiębiorstw

Bardzo często do odpadów przemysłowych zalicza się również sprzęt AGD, urządzenia chłodnicze, elektryczne, elektroniczne, substancje toksyczne (azbest, kwasy, metale ciężkie, rtęć, termometry). Obejmują one również opakowania, w których substancje niebezpieczne były przechowywane. Utylizacja odpadów przemysłowych w wielu przypadkach uregulowana jest prawnie. Przedsiębiorstwa zobowiązane są do wdrażania określonych norm środowiskowych, tak aby wszelkie działania przeprowadzane były w zgodzie z ochroną środowiska. W przypadku jakichkolwiek problemów, PREOEKO oferuje również usługę outsourcingu środowiskowego. Gwarantujemy pomoc i wsparcie we wdrażaniu aktualnych norm prawnych, które dla wielu przedsiębiorstw okazać się mogą szczególnie trudne w zrozumieniu.

Firma PROEKO od lat szerzy świadomość odnośnie kwestii związanych z ochroną środowiska. Szczególnie bliska jest nam troska o naszą planetę, dlatego też wszelkie działania wykonujemy w zgodzie z ideą ekologii.

Ponadto oferujemy również możliwość odbioru i wywozu śmieci komunalnych, niebezpiecznych, opakowaniowych, pobudowlanych, starych mebli i zbędnego wyposażenia.

Zapraszamy do kontaktu z firmą PROEKO w celu nawiązania współpracy!

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania