Utylizacja odpadów niebezpiecznych jest ważnym elementem gospodarki i zarządzania odpadami ze względu na zagrożenie, jakie tego rodzaju śmieci stanowią dla zdrowia człowieka i dla środowiska. Odpady niebezpiecznie to materiały szczególnie toksyczne, trudne do unieszkodliwienia i mające duży wpływ na otoczenie. Utylizacja odpadów tego rodzaju jest jednym z elementów działalności PROEKO. Nasza firma nawiąże współpracę z Klientami zainteresowanymi takimi usługami jak odbiór odpadów niebezpiecznych, ich transport, a także utylizacja odpadów tego typu. PROEKO oferuje kompleksową obsługę przedsiębiorstw w tym zakresie.

Zobacz więcej informacji

Utylizacja odpadów niebezpiecznych

Czym są odpady niebezpieczne? Dlaczego je utylizować?

 

Odpady niebezpieczne to substancje i przedmioty, które stanowią zagrożenie dla ludzi, zwierząt, roślin i całego środowiska. Powinny one znajdować się pod stałą kontrolą, a ponadto należy je składować w odpowiedni sposób. Utylizacja odpadów niebezpiecznych może być bardzo kosztowna. Jest jednak konieczna ze względu na ich szkodliwość.

Odpady niebezpieczne są produkowane przede wszystkim przez przemysł, rolnictwo i instytucje badawcze. Tego rodzaju odpady to przede wszystkim różnego rodzaju substancje chemiczne, zwłaszcza odpady przemysłowe, a także m.in. substancje łatwopalne, drażniące, rakotwórcze, żrące, mutagenne, ekotoksyczne. Nie oznacza to jednak, że gospodarstwa domowe też ich nie wytwarzają. Do tego typu odpadów należą m.in. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki, oleje, aerozole, środki ochrony roślin, baterie, akumulatory, termometry, kartridże i tonery, przeterminowane leki. To, czy jakiś przedmiot czy substancję należy zaliczyć do odpadów niebezpiecznych, zostało uregulowane przepisami prawa.

Utylizacja odpadów – jak się odbywa?

 

Utylizacja odpadów niebezpiecznych wiąże się przede wszystkim z ich segregacją i selekcją. PROEKO może pomóc swym Klientom w klasyfikacji odpadów niebezpiecznych i w wyborze najlepszej metody ich unieszkodliwienia. Oferujmy bezpieczny odbiór materiałów niebezpiecznych, ich transport i utylizację, którą można przeprowadzić na kilka sposobów zależnie od charakterystyki tych odpadów.

Utylizacja odpadów niebezpiecznych może się odbywać:

 

  • metodą termiczną poprzez spalanie w piecu o wysokiej temperaturze
  • poprzez autoklawowanie czyli sterylizację, dzięki wykorzystaniu autoklawu możliwa jest neutralizacja substancji po osiągnięciu odpowiedniej temperatury i ciśnienia, co przyspiesza niektóre procesy chemiczne
  • przez wykorzystanie promieniowania mikrofalowego dotyczy przede wszystkim odpadów medycznych
  • przy pomocy metod fizykochemicznych np. przy wykorzystaniu chloru
  • na zasadzie przekształcania odpadów do formy surowca wtórnego lub pierwotnego

Metoda termiczna pozwala na dużą redukcję masy i odzyskanie energii, ale utylizacja odpadów w ten sposób może wiązać się emisją toksycznych spalin. Celem neutralizacji odpadów niebezpiecznych nie zawsze jest ich fizyczna eliminacja. Czasem chodzi o doprowadzenie ich do takiego stanu, aby możliwe było ich dalsze składowanie w formie już bezpiecznej dla środowiska. Taka sytuacja zachodzi w wypadku produktów zbyt drogich w utylizacji odpadów oraz technologicznie trudnych do zneutralizowania.

 

Niektóre odpady niebezpieczne wciąż stanowią spore wyzwanie dla ludzkiej myśli technicznej. Należy jednak robić wszystko, aby w jak największym stopniu ograniczyć zagrożenia związane ze składowaniem i produkcją tego rodzaju odpadów. PROEKO pomaga w odpowiednim ich zagospodarowaniu i unieszkodliwieniu.

Oferta PROEKO – utylizacja odpadów 

Firma PROEKO zorganizuje odbiór materiałów niebezpiecznych, ich transport, a także ich utylizację dla każdego Klienta, który zechce nawiązać z nami współpracę. Oferujemy atrakcyjne warunki i indywidualne podejście do Klienta, starając się spełnić jego oczekiwania. Zapewniamy kompleksową obsługę i pomoc w utylizacji materiałów niebezpiecznych. Posiadamy odpowiednie zaplecze techniczne, a także wszelkie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalności. Odbiór materiałów niebezpiecznych potwierdzamy odpowiednią dokumentacją wymaganą prawnie (Karta Przekazania Odpadu). Mogą Państwo liczyć na wiedzę i doświadczenie naszych ekspertów, którzy pomogą Państwu w odpowiedni, racjonalny i odpowiedzialny, sposób zagospodarować odpady niebezpieczne.

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania