Oferujemy odbiór śmieci – w tym segregację i recykling odpadów komunalnych. W ramach naszej oferty odbierzemy, przetransportujemy i zutylizujemy lub poddamy recyklingowi odpady zarówno z firm, instytucji, jak i z domów. Posiadamy flotę samochodów, która jest w stanie bezpiecznie wywieźć każdą ilość odpadów oraz zagwarantować ich utylizację. Zapraszamy do kontaktu!

Zobacz więcej informacji

Wywóz śmieci Bydgoszcz – ekologiczna oferta gospodarowania odpadami

Jako firma bardzo cenimy sobie środowisko, zatem w każdym aspekcie naszych działań chcemy, aby było no chronione. Dlatego w naszej ofercie znajduje się także recykling, skup surowców oraz wsparcie merytoryczne dla firm z zakresu ekologii.

Jak segregujemy odpady?

Segregacja odpadów jest czymś więcej niż tylko małym obowiązkiem. To od naszej decyzji zależy dalszy proces recyklingu. Jeśli wyrzucimy odpady do odpowiednich koszy, wówczas możemy pomóc w usprawnieniu całego procesu. Warto więc przypominać, że do poszczególnych koszy należy wyrzucać tylko odpowiednie odpady.

Pojemnik żółty: metale i tworzywa sztuczne. Tutaj wrzucamy:

  • Butelki plastikowe, kartony po napojach, torby i opakowania z plastiku, puszki po konserwach i napojach, nakrętki, kapsle.

Pojemnik zielony: szkło. Tutaj wrzucamy:

  • Szklane butelki po napojach bez nakrętek, słoiki bez nakrętek, szklane opakowania po kosmetykach.

Pojemnik niebieski: papier. Tutaj wrzucamy:

  • Papierowe lub tekturowe opakowania, makulaturę, ulotki, broszury czy stare dokumenty bez danych osobowych, gazety, czasopisma, książki, zeszyty, podręczniki, papier biurowy, kartony, tekturę.

Pojemnik brązowy: BIO. Tutaj wrzucamy:

  • Wszelkie odpady z owoców i warzyw, niektóre resztki jedzenia, ale bez mięsa, drobne gałęzie, trawę, liście, kwiaty, trociny, korę drzew i podobne.

Pojemnik czarny: odpady zmieszane. Tutaj wrzucamy:

  • Wszystko, co nie jest przeznaczone do pozostałych koszy, jedna z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, czyli przeterminowanych leków, chemii, baterii, akumulatorów, odpadów budowlanych, sprzętu elektronicznego, AGD, mebli, odpadów wielkogabarytowych i tym podanych.

Wywóz śmieci Bydgoszcz – zapraszamy do kontaktu!

Zapraszamy do kontaktu zarówno właścicieli firm, jak i osoby prywatne. Oferujemy atrakcyjną ofertę, której podstawą jest ekologiczne gospodarowanie odpadami.

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania