PROEKO realizuje odbiór odpadów przemysłowych, generowanych przez przedsiębiorstwa i instytucje publiczne. Gwarantujemy nie tylko terminowy odbiór, ale również późniejsze unieszkodliwienie śmieci tego typu. Każde zlecenie realizujemy, zachowując wszelkie względy bezpieczeństwa.

Zobacz więcej informacji

Odpady przemysłowe Kielce

Czym są opady przemysłowe?

Dysponujemy specjalistycznym zapleczem technicznym, opierającym się na solidnej flocie samochodowej. Posiadamy wymagane uprawnienia i pozwolenia, świadcząc usługi zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. Wyszkolenie pracownicy zjawiają się terminowo w umówionym miejscu, a następnie transportują śmieci w miejsce utylizacji. Odpady przemysłowe wytwarzane są m.in. w fabrykach, szpitalach, magazynach bądź zakładach budowlanych – przyjąć mogą natomiast formę płynną lub stałą.

Do odpadów przemysłowych zaliczamy:

 • agrochemię i środki ochrony roślin,
 • chemię laboratoryjną, odczynniki, zlewki,
 • farby, rozpuszczalniki, kleje, lakiery, pianki poliuretanowe,
 • popioły, żużle hutnicze, odpady mineralne, metaliczne,
 • poprodukcyjne odpady przemysłowe,
 • śmieci opakowaniowe,
 • odpady przemysłu spożywczego, przeterminowana żywność,
 • śmieci przemysłu tekstylnego i odzieżowego,
 • tworzywa sztuczne,
 • wycofane z obrotu lub przeterminowane leki, artykuły farmaceutyczne i kosmetyczne,
 • zużyte akumulatory,
 • zużyte czyściwo, oleje, płyny chłodnicze, hamulcowe, odpady ropopochodne.

Odpady przemysłowe Kielce – bezpieczna utylizacja

Kategoria śmieci przemysłowych jest jednak znacznie szersza. Zaliczane są do niej bardzo często odpady niebezpieczne – urządzenia AGD, chłodnicze, elektryczne, elektroniczne, termometry, azbest, kwasy, metale ciężkie. Na szczególną uwagę zasługują również opakowania, w których przechowywane były substancje niebezpieczne. Mogą one bowiem zawierać toksyczne pozostałości.

Nigdy nie powinniśmy umieszczać śmieci przemysłowych w tradycyjnych kontenerach na odpady komunalne. Istotna jest właściwa ich segregacja, która następnie pozwala przeprowadzić proces utylizacji. Ze względu na fakt, iż wiele materiałów ma charakter łatwopalny bądź reaktywny, jak i również cechuje się podatnością na korozję, bardzo trudne jest ich składowanie.

Współpraca z firmą PROEKO to fachowe doradztwo w zakresie właściwego gospodarowania odpadami. Wszelkie działania przeprowadzamy z uwzględnieniem środowiska naturalnego. Szerzymy świadomość odnośnie kwestii zawiązanych z ochroną naszej planety. Dodatkowo oferujemy odbiór odpadów komunalnych, opakowaniowych, pobudowlanych, niebezpiecznych czy elektrośmieci. Wynajmujemy również specjalistyczne kontenery i pojemniki na każdy rodzaj śmieci.

 Zapraszamy do kontaktu z firmą PROEKO w celu nawiązania współpracy!

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania