Odpady niebezpieczne można utylizować lub poddawać recyklingowi. Zarówno pierwsza, jak i druga droga to jedyne właściwe wyjście. Każda inna forma pozbycia się takich śmieci jest niebezpieczna dla człowieka oraz środowiska. PROEKO stara się szerzyć wiedzę z zakresu ekologii oraz właściwej gospodarki odpadami.

Zobacz więcej informacji

Czym są odpady niebezpieczne?

Odpady niebezpieczne w formie substancji bądź przedmiotów wytwarzane mogą być przez przemysł, rolnictwo bądź instytucje badawcze. Do śmieci tego typu zalicza się zatem chemiczne, odpady przemysłowe, substancje łatwopalne, drażniące, rakotwórcze, żrące, mutagenne oraz ekotoksyczne. Gospodarstwa domowe także generują odpady niebezpieczne, mogą być to rządzenia elektryczne, elektroniczne, farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki, oleje, aerozole, środki ochrony roślin, baterie, akumulatory, termometry, kartridże, tonery oraz przeterminowane leki.

Jak zutylizować niebezpieczne odpady?

Odpady niebezpieczne poddawane utylizacji muszą być odpowiednio posegregowane, bowiem nie każdy odpad zutylizowany może być tą samą metodą. Wykorzystując odpowiednio przystosowaną flotę samochodową, odbieramy odpady, transportujemy je, a następnie poddajemy utylizacji. Obywać się ona może poprzez wykorzystanie jednej z metod:

  • sposób termiczny – spalanie odpadów niebezpiecznych w piecu o wysokiej temperaturze,
  • sutoklawowanie (sterylizacja) – neutralizacja odpadów w odpowiedniej temperaturze i ciśnieniu,
  • promieniowanie mikrofalowe – metoda stosowana najczęściej w przypadku odpadów medycznych,
  • metody fizykochemiczne – np. poprzez wykorzystanie chloru,
  • przekształcenie odpadów z surowce wtórne lub pierwotne.

Odbiór odpadów niebezpiecznych Poznań – PROEKO

Odbierzemy od Państwa odpady, które wymagają specjalnej troski oraz właściwego postępowania. Te, które zagrażają zdrowiu i życiu człowieka, a także środowisku przetransportujemy do specjalnego miejsca, gdzie zostaną poddane utylizacji bądź recyklingowi. Jednak to nie jedyna gałąź naszej działalności:

  • Odbieramy odpady komunalne, czyli te wytworzone przez człowieka: mineralne i biodegradowalne. Posiadamy kontenery oraz pojemniki różnych wielkości, co daje nam możliwość odbierania praktycznie każdej ilości takich odpadów.
  • Odbieramy odpady wielkogabarytowe.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą odbioru odpadów niebezpiecznych na terenie Poznania.

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania