Odpady niebezpieczne koniecznie powinny być w odpowiedni sposób zutylizowane. Stanowią one zagrożenie nie tylko dla środowiska naturalnego, ale również dla zdrowia człowieka. Firma PROEKO oferuje odbiór odpadów niebezpiecznych od osób prywatnych, przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych.

Zobacz więcej informacji

Odbiór odpadów niebezpiecznych Lublin

Czym są odpady niebezpieczne

Prawidłowe zarządzanie gospodarką odpadami wymaga współpracy. Ze względu na ogromną toksyczność odpadów niebezpiecznych, zabrania się ich umieszczania w tradycyjnych kontenerach na śmieci komunalne. Śmieci tego typu są bardzo trudne do unieszkodliwienia, dlatego tak ważne jest nawiązanie współpracy z odpowiednim podmiotem. W kategorię odpadów niebezpiecznych wpisują się substancje i przedmioty, które powinny być pod nieustanną kontrolą. Ich składowanie wymaga odpowiednich warunków, tak aby było one jak najmniej szkodliwe dla środowiska naturalnego. Śmieci te generowane są głównie przez przemysł, rolnictwo i instytucje badawcze. Odpady przemysłowe i substancje chemiczne mogą być łatwopalne, drażniące, rakotwórcze, żrące, mutagenne bądź ekotoksyczne. Wytwarzane mogą być również przez gospodarstwa domowe, należą do nich m.in. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki, oleje, aerozole, środki ochrony roślin, baterie, akumulatory, termometry, kartridże i tonery czy przeterminowane leki.

Ważnym etapem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych jest właściwa ich selekcja. Firma PROEKO oferuje odbiór odpadów, aby następnie przewieść je w miejsce utylizacji.

Odbiór odpadów niebezpiecznych Lublin – rodzaje utylizacji

  • Metoda termiczna – polega na spalaniu śmieci w specjalnym piecu o wysokiej temperaturze.
  • Autoklawowanie (sterylizacja) – neutralizacja substancji przy udziale odpowiedniej temperatury oraz ciśnienia, które przyspiesza procesy chemiczne.
  • Promieniowanie mikrofalowe – wykorzystywane najczęściej w stosunku do odpadów medycznych.
  • Metody fizykochemiczne – np. przy pomocy chloru.
  • Przekształcenie odpadu w surowiec wtórny bądź pierwotny.

Nie zawsze jednak możliwe jest przeprowadzenie procesu utylizacji. Czasami wystarczy unieszkodliwić odpad niebezpieczny, tak aby mógł być on składowany w bezpieczniejszej formie.

Firma PROEKO realizuje również wywóz innych rodzajów śmieci – komunalnych, opakowaniowych, przemysłowych, pobudowlanych, starych mebli lub zbędnego wyposażenia.

Zapraszamy do kontaktu z firmą PROEKO w celu nawiązania współpracy!

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania