Odpady opakowaniowe wymagają szczególnej troski, ponieważ nawet po zużyciu, mogą zostać ponownie wykorzystane. 

Zobacz więcej informacji

Odpady opakowaniowe Częstochowa

Ważne jest zatem, aby były odpowiednio segregowane oraz składowane. Jest to niewielki wysiłek, a przynieść może ogromne korzyści dla środowiska, bowiem opakowania mogą zostać poddane recyklingowi lub procesowi zmniejszania ich masy. Jednak aby działanie przyniosło oczekiwane rezultaty, opakowania powinny być puste.

Czym są odpady opakowaniowe?

Wszelkie szczegóły odnośnie odpadów opakowaniowych ściśle określone są przepisami prawa. Opisują one odpady opakowaniowe jako wyroby służące do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczenia lub prezentacji innych produktów, jak i również opakowania wielokrotnego użytku. 

Opakowania mogą posiadać zróżnicowany charakter, w zależności od tworzywa, z jakiego zostały wykonane – np. tworzywo sztuczne, papier, tektura, blacha stalowa, aluminium lub drewno. 

Współpracując z firmą PROEKO, klient w znacznym stopniu przyczynia się do ochrony środowiska. Segregacja, a następnie recykling, to ważne elementy właściwie oraz prawidłowo funkcjonującej gospodarki odpadami. Warto również zastanowić się nad własnymi nawykami konsumpcyjnymi oraz wybierać produkty opakowane w jak najmniejszą ilość dodatkowego tworzywa lub decydować się na opakowania przetworzone w niewielkim stopniu

Odpady opakowaniowe Częstochowa a przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy posiadają obowiązek odzysku oraz recyklingu odpadów opakowaniowych, zobligowani są oni również do segregacji wszelkich odpadów tego typu – szczególnie jeżeli są one zróżnicowane pod względem tworzywa. Ponadto wymagane jest zagwarantowanie odzyskania określonej ilości materiałów tego samego rodzaju. 

Firma PROEKO oferuje wielowymiarowe wsparcie z zakresu wszelkiego rodzaju odpadów. Decydując się na współpracę, klient otrzymuje możliwość skorzystania z szerokiego zakresu usług, które obejmują wynajem kontenerów, odbiór odpadów różnego typu oraz bezpieczny ich transport w miejsce składowania lub utylizacji.

Dysponujemy wyspecjalizowaną flotą samochodową, zlecenia realizowane są zatem sprawnie oraz bezproblemowo.

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania