Odpady przemysłowe to wyjątkowo niebezpieczne śmieci, ponieważ stanowią zagrożenie nie tylko dla środowiska, ale również dla zdrowia człowieka. Firma PROEKO oferuje wielowymiarową współpracę z zakresu kompleksowej obsługi wszelkiego rodzaju odpadów

Zobacz więcej informacji

Odpady przemysłowe Częstochowa

 

Dysponujemy specjalistycznymi pojazdami, doskonale przystosowanymi do transportu każdego rodzaju materiału. Zespół wykwalifikowanych oraz doświadczonych pracowników służy merytorycznym wsparciem odnośnie właściwie prowadzonej gospodarki odpadami.

Czym są odpady przemysłowe?

Gałąź przemysłu odpowiedzialna jest za produkcję zróżnicowanych odpadów przemysłowych, w kategorię tą wpisują się m.in.:

 • agrochemia i środki ochrony roślin,
 • chemia laboratoryjna, odczynniki, zlewki,
 • farby, rozpuszczalniki, kleje, lakiery, pianki poliuretanowe,
 • popioły, żużle hutnicze, odpady mineralne i metaliczne,
 • poprodukcyjne odpady przemysłowe,
 • odpady opakowaniowe,
 • odpady przemysłu spożywczego, przeterminowana żywność,
 • odpady przemysłu tekstylnego i odzieżowego,
 • odpady tworzyw sztucznych,
 • wycofane z obrotu lub przeterminowane leki i inne artykuły farmaceutyczne oraz kosmetyczne,
 • zużyte akumulatory,
 • zużyte czyściwo, oleje, płyny chłodnicze, hamulcowe, odpady ropopochodne, 
 • pozostałe odpady przemysłowe.

Wśród odpadów niebezpiecznych wymienia się również sprzęt AGD, urządzenia chłodnicze oraz wszelkiego typu sprzęt elektryczny i elektroniczny, substancje toksyczne – np. azbest, kwasy, metale ciężkie czy termometry z rtęcią

Odpady przemysłowe Częstochowa – odbiór, transport i utylizacja 

Powyższe odpady powstać mogą w fabrykach, szpitalach, magazynach lub zakładach budowlanych. W mniejszych ilościach wytwarzane są również w gospodarstwach domowych. Przedmioty oraz substancje przemysłowe – w formie płynnej lub stałej – muszą zostać odpowiednio przetransportowane oraz zutylizowane. 

Firma PROEKO oferuje odbiór odpadów przemysłowych, bezpieczne ich umieszczenie w samochodzie przystosowanym do transportu tego typu materiałów, transport oraz rozładunek w miejscu składowania lub utylizacji. Proces powinien przebiegać sprawnie oraz bezproblemowo, ponieważ wiele substancji i materiałów przemysłowych ma łatwopalny charakter, reaktywny czy jest podatne na korozję. Dodatkowo kwestie związane z ich utylizacją bardzo często regulowane są przepisami prawa. 

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania