Tego rodzaju odpady znajdują się głównie w fabrykach czy przedsiębiorstwach produkcyjnych. Jednak czasami podczas niektórych sytuacji znajdą się również w naszych domach. Nie można wyrzucać ich ani do koszy na odpady komunalne ani do kontenerów na odpady remontowe.

Zobacz więcej informacji

Transport odpadów Katowice

Usługa transportu odpadów na terenie Katowic i okolic skierowana jest zarówno do firm, jak i osób prywatnych. W ramach tej usługi oferujemy:

Transport odpadów przemysłowych i niebezpiecznych

Odpady przemysłowe i niebezpieczne muszą zostać zutylizowane w maksymalnie bezpiecznych warunkach, gdyż ich wpływ na zdrowie człowieka oraz na środowisko jest bardzo negatywny. Do odpadów przemysłowych i niebezpiecznych zaliczamy:

 • Wszelką agrochemię, środki ochrony roślin,
 • Chemię laboratoryjną, 
 • Farby, rozpuszczalniki, lakiery, kleje,
 • Popioły, odpady mineralne i metaliczne, żużle hutnicze,
 • Zużyte czyściwo, płyny chłodnicze, oleje samochodowe, płyny hamulcowe, odpady ropopochodne,
 • Zużyte akumulatory i baterie,
 • Odpady medyczne: przeterminowane leki oraz inne artykuły farmaceutyczne i kosmetyczne,
 • Odpady poprodukcyjne, 
 • Odpady opakowaniowe, 
 • Przeterminowana żywność,
 • Odpady z segmentu przemysłu tekstylnego i odzieżowego, 
 • Wszelkie pozostałe odpady przemysłowe z tworzyw sztucznych.

Transport odpadów budowlanych, remontowych i pozostałych

Odpady tego rodzaju powstają na budowach lub w miejscach remontów. Zaliczają się do nich:

 • Stare meble,
 • Urządzenia gospodarstwa domowego,
 • Gruz remontowy,
 • Gruz betonowy,
 • Gruz ceglany,
 • Gruz ceramiczny.

Transport odpadów Katowice – dlaczego warto skorzystać w PROEKO?

W PROEKO RECYKLING naszym priorytetem jest ekologiczne gospodarowanie odpadami. Właśnie dlatego wśród naszych usług znajdziecie Państwo miedzy innymi outsourcing oraz doradztwo środowiskowe. To usługa skierowana do firm, które chcą wdrożyć w życie ekologiczne rozwiązania. Dodatkowo wśród naszych usług znajduje się:

 • Wywóz odpadów komunalnych,
 • Wywóz odpadów opakowaniowych, 
 • Skup surowców tj. szkło, plastik, metal, makulatura itp. 
Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania