Firma PROEKO oferuje możliwość odbioru oraz transportu odpadów przemysłowych. Współpracujemy z przedsiębiorstwami, instytucjami oraz zakładami pracy, które wytwarzają tego rodzaju śmieci.

Zobacz więcej informacji

Odpady przemysłowe Warszawa

Ponadto umożliwiamy proces utylizacji, przeprowadzony zgodnie z wszelkimi względami bezpieczeństwa. Dbamy, aby odpady przemysłowe unieszkodliwione były skutecznie oraz bezproblemowo.Odpady przemysłowe mają bardzo zróżnicowany charakter – są to przedmioty oraz substancje w formie płynnej lub stałej, wytwarzane przez fabryki, szpitale, magazyny oraz zakłady budowlane. 

Jakie odpady przemysłowe należy utylizować?

 • Agrochemię, środki ochrony roślin,
 • chemię laboratoryjną, odczynniki, zlewki,
 • farby, rozpuszczalniki, kleje, lakiery, pianki poliuretanowe,
 • popioły, żużle hutnicze, odpady mineralne i metaliczne,
 • poprodukcyjne odpady przemysłowe,
 • odpady opakowaniowe,
 • odpady przemysłu spożywczego, przeterminowaną żywność,
 • odpady przemysłu tekstylnego i odzieżowego,
 • odpady tworzyw sztucznych,
 • wycofane z obrotu lub przeterminowane leki i inne artykuły farmaceutyczne oraz kosmetyczne,
 • zużyte akumulatory,
 • zużyte czyściwo, oleje, płyny chłodnicze, hamulcowe, odpady ropopochodne.

Ponadto w grupę tę wpisują się również odpady niebezpieczne – np. sprzęt AGD, urządzenia chłodnicze, elektryczne, elektroniczne oraz substancje toksyczne. Proces utylizacji powyższych śmieci jest niezwykle ważny, gdyż nieodpowiednie nimi gospodarowanie może być szczególnie niebezpieczne nie tylko dla środowiska, ale również zdrowia oraz życia człowieka. Ponadto wiele z powyższych substancji oraz przedmiotów ma charakter łatwopalny czy reaktywny, a ich utylizacja uregulowana jest odpowiednimi przepisami prawnymi.

Odpady przemysłowe Warszawa – wielowymiarowa współpraca

Dysponujemy profesjonalną flotą samochodową, przystosowaną do bezpiecznego transportu wszelkiego typu odpadów. Zespół doświadczonych pracowników fachowo oraz profesjonalnie wykona każde zlecenie. Realizujemy odbiór i transport wszelkiego typu śmieci – przemysłowych, komunalnych, opakowaniowych, pobudowlanych, poremontowych, niebezpiecznych czy elektroodpadów.

Każdą współpracę opieramy na indywidualnym podejściu do klienta, dlatego też charakteryzuje nas duża elastyczność oraz wykonanie usługi na najwyższym poziomie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania