Odpady przemysłowe są szczególnym rodzajem śmieci, ponieważ stanowią one zagrożenie zarówno dla środowiska naturalnego, jak i zdrowia człowieka. Konieczne jest zatem ich unieszkodliwienie, przeprowadzone przez uprawniony do tego celu podmiot. PROEKO odbiera odpady przemysłowe, a następnie transportuje je w miejsce utylizacji.

Zobacz więcej informacji

Odpady przemysłowe Olsztyn

Specjalistyczne zaplecze techniczne i pracownicze

Współpracujemy z osobami prywatnymi, instytucjami publicznymi oraz firmami z każdej branży. Gwarantujemy terminowy odbiór śmieci i staranne wykonanie usługi. Nasi wyszkoleni pracownicy posiadają wiedzę z zakresu odpadów przemysłowych, dlatego też każde zlecenie realizowane jest w pełni bezpiecznie. Dysponujemy profesjonalną flotą samochodową, przystosowaną do przewożenia problematycznych ładunków. Solidna konstrukcja pojazdu uniemożliwia wyciek niebezpiecznych substancji bądź wydzielanie się nieprzyjemnych zapachów. Zniwelowane jest również ryzyko oddziaływania czynników zewnętrznych na ładunek – np. warunków atmosferycznych.

Kategoria odpadów przemysłowych jest niezwykle szeroka. Obejmuje substancje i przedmioty (forma płynna oraz stała) wygenerowane przez fabryki, szpitale, magazyny bądź zakłady przemysłowe.

Odpady przemysłowe Olsztyn – rodzaje

PROEKO prowadzi utylizację śmieci przemysłowych:

 • agrochemii, środków ochrony roślin,
 • chemii laboratoryjnej, odczynników, zlewek,
 • farb, rozpuszczalników, klei, lakierów, pianek poliuretanowych,
 • popiołu, żużlu hutniczego, odpadów mineralnych, metalicznych,
 • poprodukcyjnych odpadów przemysłowych,
 • śmieci opakowaniowych,
 • odpadów przemysłu spożywczego, przeterminowanej żywności,
 • odpadów przemysłu tekstylnego, odzieżowego,
 • odpadów tworzyw sztucznych,
 • wycofanych z obrotu bądź przeterminowanych leków,
 • artykułów farmaceutycznych, kosmetycznych,
 • zużytych akumulatorów,
 • zużytego czyściwa, olejów, płynów chłodniczych, hamulcowych, odpadów ropopochodnych.

Są to oczywiście przykładowe śmieci przemysłowe. Bardzo często wlicza się w nie również zużyty sprzęt AGD, urządzenia chłodnicze, elektryczne, elektroniczne bądź substancje toksyczne – np. azbest, kwasy, metale ciężkie, rtęć, termometry. Mogą być to również opakowania, w których przechowywane były substancje niebezpieczne. Bardzo ważna jest zatem właściwa utylizacja śmieci tego typu. Proces ten opierać się może na całkowitej, fizycznej eliminacji lub neutralizacji do formy, która pozwala na bezpieczne składowanie odpadu.

W zakres naszych usług wchodzi również odbiór śmieci komunalnych, opakowaniowych, pobudowlanych, niebezpiecznych, starych mebli czy zbędnego wyposażenia. Oferujemy również możliwość wynajęcia specjalistycznego kontenera.

Zapraszamy do kontaktu z firmą PROEKO w celu nawiązania współpracy!

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania