Odpady opakowaniowe to szczególny rodzaj śmieci, gdyż sukcesywne ich gromadzenie oraz segregacja, umożliwiają dalszy recykling lub zniwelowanie ich szkodliwości względem środowiska naturalnego. Istnieje szereg wytycznych odnośnie odpadów opakowaniowych, które dokładnie opisują, jak powinno się z nimi postępować. 

Zobacz więcej informacji

Odpady opakowaniowe Kraków

Przede wszystkim są to wyroby, których celem jest przechowywanie, ochrona, przewóz, dostarczenie czy prezentacja innych produktów. Należą do nich również opakowania wielokrotnego użytku. Umownie dzielą się na powstałe z tworzyw sztucznych, papieru, tektury oraz innych materiałów – np. blachy stalowej, aluminium lub drewna.

Recykling odpadów opakowaniowych

Odpady opakowaniowe wymagają zajęcia się nimi w odpowiedni sposób. Niezwykle ważna jest ich segregacja, gdyż umożliwia późniejszy recykling. Gromadzenie jednego typu tworzywa – przy czym należy pamiętać, aby było ono puste – w bezpośredni sposób przyczynia się do ochrony środowiska. 

Istotnym zachowaniem coraz częściej występującym w świadomości konsumentów, jest wybór produktów opakowanych w jak najmniejszą ilość opakowania. Jeżeli natomiast jest to niemożliwe, warto zwrócić uwagę na wybór materiałów łatwiejszych w przetworzeniu od innych. Podnoszenie świadomości konsumentów zauważyć można w znacznym zmniejszeniu zużycia toreb foliowych.

Przedsiębiorcy a odpady opakowaniowe Kraków

Według przepisów przedsiębiorcy przestrzegać muszą kilku kwestii związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych oraz prawidłową ich segregacją. Niejednokrotnie produkt wprowadzany na rynek składa się z wielu rodzajów tworzywa, dlatego też przedsiębiorca zagwarantować musi odpowiedni odzysk opakowań tego typu z rynku. 

Współpraca z PROEKO gwarantuje znaczne ułatwienie całości wymaganych działań. Szczególnie polecamy nawiązanie współpracy firmom, którym na zasadzie odbioru odpadów i doradztwa zapewnimy kompleksową obsługę. Wiemy jak odpowiednio zagospodarować odpadami w przedsiębiorstwie, aby optymalnie się nimi zająć, przy jednoczesnym dbaniu o środowisko naturalne. 

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania