Odpady niebezpieczne stanowią duże zagrożenie nie tylko dla środowiska naturalnego, ale również dla zdrowia człowieka – bardzo ważne jest zatem właściwe z nimi postępowanie. PROEKO realizuje odbiór odpadów niebezpiecznych Olsztyn, a następnie ich transport w miejsce utylizacji.

Zobacz więcej informacji

Odbiór odpadów niebezpiecznych Olsztyn

Rodzaje utylizacji

Toksyczność śmieci niebezpiecznych sprawia, iż unieszkodliwienie odpadów tego typu bywa niezwykle trudne. Istotna jest nieustanna kontrola oraz współpraca na każdym etapie. Właściwa segregacja jest niezbędna, ponieważ pozwala na późniejsze przeprowadzenie procesu recyklingu. Posiadamy profesjonalną flotę samochodową, przystosowaną do przewożenia odpadów niebezpiecznych. Solidna konstrukcja pojazdu zabezpiecza transportowaną zawartość. Nie jest ona zatem narażona na działanie czynników zewnętrznych – np. niesprzyjających warunków atmosferycznych. Wyszkoleni pracownicy doskonale wiedzą, jak należy postępować z odpadami toksycznymi. Starannie zabezpieczają ładunek, nie jest zatem możliwy wyciek niebezpiecznych substancji bądź wydzielanie się nieprzyjemnych zapachów.

Utylizacja odbywać się może na wiele sposobów, najczęściej jest to:

  • Metoda termiczna – polegająca na spalaniu śmieci niebezpiecznych w specjalnym piecu o wysokiej temperaturze.
  • Autoklawowanie (sterylizacja) – przy pomocy autoklawu realizowana jest neutralizacja substancji, podczas osiągnięcia odpowiedniej temperatury oraz ciśnienia. Wówczas przyspieszane są procesy chemiczne.
  • Promieniowanie mikrofalowe – wykorzystywane jest głównie podczas utylizacji odpadów medycznych.
  • Metoda fizykochemiczna – neutralizacja śmieci niebezpiecznych, np. przy użyciu chloru.
  • Przekształcenie odpadu do formy surowca wtórnego bądź pierwotnego.

Odbiór odpadów niebezpiecznych Olsztyn – toksyczne śmieci

Metoda termiczna umożliwia znaczącą redukcję masy oraz odzyskanie energii. Jednak utylizacja tego typu wiązać by się mogła z emisją toksycznych spalin. Warto zaznaczyć, iż nie zawsze celem utylizacji jest całkowita eliminacja odpadu. Bardzo często jest to doprowadzenie śmieci niebezpiecznych do formy, która pozwoli na bezpieczne składowanie, głównie w odniesieniu do środowiska naturalnego.

Odpady niebezpieczne generowane są głównie przez przemysł, rolnictwo oraz instytucje badawcze. Nie oznacza to jednak, iż nie są produkowane w gospodarstwach domowych, mogą być to bowiem zużyte urządzenia elektryczne, elektroniczne, farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki, oleje, aerozole, środki ochrony roślin, baterie, akumulatory, termometry, kartridże, tonery, przeterminowane leki.

Zapraszamy do kontaktu z firmą PROEKO w celu nawiązania współpracy!

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania