Odpady niebezpieczne ze względu na swoją toksyczność zagrażają zdrowiu człowieka, zwierzętom, roślinom oraz całemu środowisku naturalnemu. Śmieci tego typu muszą być zatem zutylizowane. Ich składowanie także wymaga zachowania odpowiednich warunków. Firma PROEKO oferuje usługi z zakresu odbioru śmieci niebezpiecznych, transportu, a następnie utylizacji.

Zobacz więcej informacji

Jakie wyróżniamy rodzaje odpadów niebezpiecznych?

Odpady niebezpieczne występować mogą jako substancje bądź przedmioty. Generowane są głównie przez przemysł, rolnictwo i instytucje badawcze. Zaliczamy do nich substancje chemiczne, odpady przemysłowe, substancje łatwopalne, drażniące, rakotwórcze, żrące, mutagenne oraz ekotoksyczne. Oczywiście śmieci niebezpieczne powstają także w gospodarstwach domowych. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak duże zagrożenie stwarzają odpady takie jak: urządzenia elektryczne, elektroniczne, farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki, oleje, aerozole, środki ochrony roślin, baterie, akumulatory, termometry, kartridże, tonery oraz przeterminowane leki.

Sposoby utylizacji śmieci niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne poddawane procesowi utylizacji muszą być właściwie posegregowane. Jest to niezwykle istotne, ponieważ nie wszystkie niebezpieczne śmieci mogą być w identyczny sposób zutylizowane. Kierując się doświadczeniem, doskonale wiemy, jaką metodę utylizacji wybrać w przypadku danych odpadów. Bezpiecznie transportujemy śmieci w miejsce utylizacji, a następnie poddajemy je:

  • metodzie termicznej – spaleniu śmieci w piecu o wysokiej temperaturze,
  • promieniowaniu mikrofalowym – sposób wykorzystywany przy utylizacji śmieci medycznych,
  • autoklawowaniu (sterylizacji) – neutralizacji w odpowiedniej temperaturze i ciśnieniu,
  • metodzie fizykochemicznej – np. z wykorzystaniem chloru,
  • przekształceniu śmieci w surowce wtórne lub pierwotne.

Zapraszamy do kontaktu oraz zapoznania się z ofertą odbioru odpadów niebezpiecznych w Radomiu, którą dla Państwa przygotowaliśmy. Bazując na naszym doświadczeniu odbierzemy, wywieziemy i zgodnie z ochroną środowiska zutylizujemy bądź poddamy recyklingowi. 

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania