Każdy z nas wie, jak wyrzucać odpady komunalne. Znamy zasady recyklingu; wiemy, gdzie wrzucać plastik a gdzie szkło. Jednak nie każdy z nas wie, co robić z odpadami takimi jak baterie czy stare telewizory. Odbiór odpadów niebezpiecznych to jeden z filarów naszej firmy.

Zobacz więcej informacji

Co to są odpady niebezpieczne?

To, gdzie mamy wyrzucać plastik, szkło czy papier wiemy. Znamy kolory poszczególnych pojemników i większość z nas przestrzega zasad recyklingu. Problem i niewiedza pojawia się wówczas, gdy mamy do czynienia z odpadami niebezpiecznymi. Jakie są to odpady?

  • Stare urządzenia RTV oraz AGD – pralki, lodówki, telewizory, komputery czy telefony komórkowe.
  • Odpady medyczne – przeterminowane leki, strzykawki czy bandaże.
  • Baterie oraz akumulatory, a także odpady samochodowe.

Powyższe śmieci nie wolno wyrzucać do ogólnodostępnym pojemników na śmieci, gdyż mogą być niebezpieczne zarówno dla środowiska, jak i dla człowieka. Urządzenia takie, jak stare komputery, odpady medyczne (stare leki) czy baterie mogą wydzielać w wyniku uszkodzenia bądź pod wpływem otaczającego je środowiska, niebezpieczne substancje. Wyciek takich płynów jest zagrożeniem dla środowiska naturalnego oraz dla osób, które znajdą się w pobliżu.

Gdzie trafiają odpady niebezpieczne?

  • Są specjalnie utylizowane, aby nie zagrażały – stare leki, telewizory, komputery, lodówki oraz inne urządzenia RTV i AGD.
  • Są poddawane recyklingowi – te, z których da się później uzyskać ponowny produkt.

W PROEKO dzięki wieloletniemu doświadczeniu wiemy, jak postępować z niebezpiecznymi odpadami:, kiedy można wykorzystać je ponownie a kiedy należy zutylizować w specjalnych warunkach.

PROEKO RECYKLING Sp. z o.o. – Odbiór odpadów niebezpiecznych Radom

Naszą misją jest dbanie o środowisko oraz bezpieczny odbiór odpadów również tych niebezpiecznych od Klienta. Oprócz odbioru takich śmieci zajmujemy się również:

  • Odbiorem odpadów komunalnych, – czyli takich, które zostały wytworzone przez człowieka. Dzielimy je na substancje organiczne biodegradowalne i mineralne. Dysponujemy pojemnikami w rozmiarach 120l, 240l, 770l, 1100l a także kontenerami o pojemności 7 m3, 10 m3, 12 m3, 20 m3, 36 m3. Ponadto zajmujemy się również odbiorem odpadów wielkogabarytowych.
  • Prowadzimy recykling surowców – styropianu, elektroniki, folii czy tworzyw sztucznych. Wszystko z myślą o ochronie środowiska.
  • Outsourcing środowiskowy i doradztwo – to kolejna gałąź naszych usług, którą rozwijamy z myślą o szerzeniu wiedzy na temat ochrony środowiska i odpowiedniej gospodarki odpadami. W ramach niej przeprowadzamy w firmach Klientów specjalistyczne szkolenia mające na celu: zwiększenie efektywności zarządzania odpadami w firmie, doradztwo w aspektach ochrony środowiska, ułatwienie przedsiębiorstwom dostępu do dofinansowań oraz funduszy oraz wiele więcej.

Zapraszamy do kontaktu oraz zapoznania się z ofertą odbioru odpadów niebezpiecznych w Radomiu, którą dla Państwa przygotowaliśmy. Bazując na naszym doświadczeniu odbierzemy, wywieziemy i zgodnie z ochroną środowiska zutylizujemy bądź poddamy recyklingowi. 

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania