Odpady niebezpieczne stanowią zagrożenie zarówno dla zdrowia człowieka, jak i również są one szczególnie toksyczne dla zwierząt oraz całego środowiska. Odpowiednie ich zabezpieczenie, a następnie utylizacja, to warunki niezbędne w prawidłowo funkcjonującej gospodarce oraz zarządzaniu odpadami. Ze względu na dużą toksyczność i problem, jaki odpady niebezpieczne stanowią, powinny być one odebrane przez firmę, która doskonale będzie wiedziała co z nimi zrobić. Firmą taką jest PROEKO. Odbiór niebezpiecznych odpadów, a następnie ich utylizacja, to jedna z działalności, jaką oferujemy z naszego szerokiego wachlarza usług. Jesteśmy otwarci na nawiązanie współpracy z Klientami z terenu Rzeszowa, którzy zainteresowani są usługą odbioru odpadów niebezpiecznych, następnie ich transportem oraz utylizacją.

Zobacz więcej informacji

Rodzaje odpadów niebezpiecznych

Wspólną cechą odpadów niebezpiecznych jest ich zagrożenie, które stanowią one dla ludzi, zwierząt, roślin oraz środowiska. Są nimi nie tylko przedmioty, ale również substancje, które muszą być pod stałą kontrolą. Również składowanie elementów niebezpiecznych musi być przeprowadzone w odpowiedni sposób.

Gdzie produkowanych jest najwięcej odpadów niebezpiecznych? Przede wszystkim jest to przemysł, rolnictwo oraz instytucje badawcze. Należą do nich wszelkiego rodzaju substancje chemiczne, odpady przemysłowe, substancje łatwopalne, drażniące, rakotwórcze, żrące, mutagenne i ekotoksyczne. Chociaż większość najbardziej toksycznych substancji, produkowana jest poza domowymi gospodarstwami, również one wytwarzają wiele odpadów niebezpiecznych – zużyte urządzenia elektryczne, elektroniczne, farby, lakiery kleje, rozpuszczalniki, oleje, aerozole, środki ochrony roślin, bakterie, akumulatory, termometry, kartridże, tonery czy przeterminowane leki.

Na czym polega utylizacja odpadów niebezpiecznych Rzeszów?

Pierwszym, najważniejszym krokiem jest odpowiednia segregacja oraz selekcja odpadów. Na tym etapie proponujemy pomoc PROEKO. Nasi pracownicy – wyszkoleni pod względem tego, jak należy postępować z niebezpiecznymi materiałami – bezpiecznie odbiorą każdy rodzaj oraz każdą ilość odpadów. Przetransportują je w odpowiednie miejsce, a następnie przeprowadzona zostanie ich utylizacja.

Jakie są rodzaje utylizacji odpadów niebezpiecznych?

  • Metoda termiczna.
  • Autoklawowanie (sterylizacja).
  • Promieniowanie mikrofalowe.
  • Metody fizykochemiczne.
  • Przekształcenie odpadów w surowce wtórne lub pierwotne.

 

Oferta PROEKO – odbiór niebezpiecznych odpadów Rzeszów

Podejmując współpracę z Klientem, zobowiązani jesteśmy do odbioru odpadów niebezpiecznych, ich transportu oraz utylizacji. Wychodząc naprzeciw stawianym nam wymaganiom, indywidualnie podchodzimy do każdego Klienta. Sumienni pracownicy, odpowiednio przystosowane samochody, zaplecze techniczne oraz wymagane pozwolenia pozwalają nam każdego dnia pomagać naszym Klientom. Odbiór materiałów niebezpiecznych udokumentowany jest Kartą Przekazani Odpadu. Ponadto nasi eksperci służą wiedzą i doświadczeniem, mogą zatem pomóc w odpowiednim zagospodarowaniu odpadów niebezpiecznych.

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania