Odzysk śmieci opakowaniowych odgrywa kluczową rolę w gospodarce odpadami. Niezmiernie ważna jest zatem prawidłowa selekcja śmieci tego typu, tak aby możliwe było późniejsze przeprowadzenie procesu recyklingu. PROEKO odbiera odpady opakowaniowe, a następnie realizuje ich wywóz w miejsce składowania bądź utylizacji.

Zobacz więcej informacji

 Odpady opakowaniowe Białystok

Podział odpadów opakowaniowych

Odpady opakowaniowe wyszczególnione są odpowiednimi przepisami, dlatego tak ważne jest właściwe przestrzeganie obowiązujących norm. Odnosi się to głównie do kwestii związanych z ochroną środowiska naturalnego. Przepisy te określają śmieci opakowaniowe jako wyroby służące do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania bądź prezentacji innych produktów. Dodatkowo w kategorię tę wpisują się opakowania wielokrotnego użytku. Najczęściej są to opakowania z tworzyw sztucznych, papieru, tektury, blachy stalowej, aluminium bądź drewna.

Możliwość poddania opakowań procesowi recyklingu pozwala znacząco zmniejszyć ilość gromadzonych odpadów. Ochrona środowiska wciąż jest kwestią, bardzo często poruszaną na forum międzynarodowym. W trosce o naszą planetę powinniśmy szczególną uwagę zwrócić na zachowania, które przyczynić się mogą do jej ochrony. Warto jest sięgać po produkty, które opakowane będą w jak najmniejszą ilość tworzyw. Uwagę na właściwą segregację odpadów opakowaniowych powinni zwrócić przede wszystkim przedsiębiorcy. Zobligowani są oni do odzysku, a następnie recyklingu śmieci tego typu. Koniecznie działania te muszą być przeprowadzone, jeżeli firma wprowadza na rynek produkt opakowany w kilka rodzajów opakowań – np. folie, kartony bądź drewniane palety. Przedsiębiorstwo musi wówczas zagwarantować, iż odzyska opakowania tego typu w odpowiednich ilościach. Współpraca z firmą PROEKO pozwala właściwie dbać o kwestie środowiskowe.

Odpady opakowaniowe Białystok – pozostałe usługi

Dodatkowo oferujemy również wsparcie w zakresie outsourcingu środowiskowego. Przepisy odnoszące się do zagadnień środowiskowych bywają niekiedy trudne do wprowadzenia. Wynika to głównie z faktu, iż są niezrozumiałe. Świadczymy zatem wsparcie i pomoc w przystosowywaniu się do obowiązujących norm. Ponadto realizujemy również odbiór, a następnie wywóz śmieci komunalnych, pobudowlanych, przemysłowych, niebezpiecznych, starych mebli bądź zbędnego wyposażenia. W razie potrzeb wynajmujemy kontenery i pojemniki, przystosowane do gromadzenia odpadów.

Zapraszamy do kontaktu z firmą PROEKO w celu nawiązania współpracy!

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania