Transport wyżej wymienionych odpadów powinien być przeprowadzony w maksymalnie bezpiecznych warunkach zarówno dla pracownika, jak i środowiska. W PROEKO zapewniamy bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego. 

Zobacz więcej informacji

Transport odpadów Rzeszów

Transport odpadów przemysłowych i niebezpiecznych 

Odpady przemysłowe oraz niebezpieczne generują głównie firmy. Jednak czasami gromadzimy je również w naszych domach. Do takich odpadów należą:

 • Chemia laboratoryjna,
 • Wszelkie farby, rozpuszczalniki, lakiery oraz kleje,
 • Agrochemia i środki ochrony roślin, 
 • Odpady metaliczne i mineralne, żużle hutnicze i popioły,
 • Zużyte czyściwo, płyny chłodnicze i hamulcowe, oleje samochodowe oraz wszelkie odpady ropopochodne,
 • Zużyte akumulatory oraz baterie, 
 • Przeterminowane leki oraz inne artykuły farmaceutyczne, również kosmetyki,
 • Opakowania niewykorzystane podczas produkcji, odpady poprodukcyjne, 
 • Przeterminowana żywność, 
 • Wszelkie odpady w branży odzieżowej i tekstylnej, 
 • Wszelkie odpady wytworzone z tworzyw sztucznych. 

Transport odpadów budowlanych, remontowych oraz pozostałych 

Odpady budowlane to na przykład gruz ceglany, ale także inne materiały. Zarówno firmy budowlane, jak i osoby prywatne, które przeprowadzają jakieś prace budowlane są zobligowane do wyrzucenia tych odpadów do odpowiednich pojemników. Często takimi pojemnikami są kontenery na gruz i odpady budowlane. 

Transport tego rodzaju odpadów powinien być właściwie zabezpieczony, ponieważ w razie wydostania się tych odpadów może dojść do niepożądanych sytuacji. Dlatego transporty odpadów zarówno niebezpiecznych, jak i budowlanych zabezpieczamy z dwukrotną pewnością, żeby żadna sytuacja nie wymknęła się spod kontroli.

Wymogi bezpieczeństwa to kwestia istotna również dla procesu utylizacji. W przypadku odpadów niebezpiecznych utylizacja jest wysoce niebezpieczna, co za tym idzie zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz środowisku jest kluczowe. Natomiast w przypadku transportu odpadów budowlanych i tym podobnych, utylizacja w niektórych przypadkach może być zamieniona na odzyskanie materiału i jego ponowne wykorzystanie na przykład jako gruz budowlany do utwardzania dróg na budowach.

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania