Odpady niebezpieczne stanowią duże zagrożenie nie tylko dla środowiska naturalnego, ale również dla zdrowia człowieka. Śmieci tego typu powinny być zatem odpowiednio zutylizowane. PROEKO realizuje odbiór odpadów niebezpiecznych, transportując je we właściwe miejsce.

Zobacz więcej informacji

Odbiór odpadów niebezpiecznych Opole

Szkodliwość odpadów niebezpiecznych

Ze względu na toksyczny charakter, śmieci niebezpieczne nie mogą być umieszczane w tradycyjnych kontenerach na odpady komunalne. W kategorię tę wpisują się substancje oraz przedmioty, produkowane głównie przez przemysł, rolnictwo bądź instytucje badawcze. Niebezpieczeństwo odpadów wynika z faktu, iż są one łatwopalne, drażniące, rakotwórcze, żrące, mutagenne oraz ekotoksyczne. Oczywiście wytwarzane są one również przez gospodarstwa domowe, mogą być to m.in. lakiery, kleje, rozpuszczalniki, oleje, aerozole, środki ochrony roślin, baterie, akumulatory, termometry, kartridże i tonery, przeterminowane leki. Ze względu na ogromne zagrożenie, jakie śmieci niebezpieczne stanowią, wszelkie kwestie z nimi związane uregulowane są prawnie.

Odbiór odpadów niebezpiecznych Opole – utylizacja

Dysponujemy specjalistyczną flotą samochodową, dzięki czemu jesteśmy w stanie bezpiecznie przewieźć odpady w miejsce utylizacji. Pojazdy o mocnej konstrukcji całkowicie niwelują ryzyko wycieku niebezpiecznych substancji bądź wydzielania się nieprzyjemnych zapachów. Wyszkolenie pracownicy dbają o staranną i rzetelną realizację każdego zlecenia.

Sposoby utylizacji odpadów niebezpiecznych

  • Metoda termiczna – spalanie odpadów w piecach o wysokiej temperaturze.
  • Autoklawowanie (sterylizacja) – autoklaw pozwala zneutralizować substancję, przy udziale odpowiedniej temperatury oraz ciśnienia. Przyspieszane są wówczas procesy chemiczne.
  • Promieniowanie mikrofalowe – metoda tego typu wykorzystywana jest głównie podczas utylizacji odpadów medycznych.
  • Metoda fizykochemiczna – odbywać się może np. przy pomocy chloru.
  • Przekształcenie – polega na przemianie odpadu niebezpiecznego w surowiec wtórny bądź pierwotny.

Nie zawsze jednak utylizacja jest w stanie fizycznie wyeliminować odpad niebezpieczny. Czasami jej zadaniem jest doprowadzenie odpadu do takiego stanu, aby mógł być on bezpieczni składowany. Wówczas nie stanowi on już zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Firma PROEKO realizuje nie tylko odbiór i wywóz odpadów niebezpiecznych, ale również opakowaniowych, przemysłowych, komunalnych, pobudowlanych, elektrośmieci, starych mebli lub zbędnego wyposażenia.

Zapraszamy do kontaktu z firmą PROEKO w celu nawiązania współpracy!

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania