Opady przemysłowe są szczególnym rodzajem śmieci, ponieważ stanowią one zagrożenie nie tylko dla środowiska naturalnego, ale również dla zdrowia człowieka. PROEKO realizuje odbiór, a następnie wywóz tego typu odpadów w miejsce utylizacji. Jesteśmy w stanie unieszkodliwić każdą ilość śmieci, zapraszamy zatem do współpracy osoby prywatne, firmy oraz instytucje publiczne.

Zobacz więcej informacji

Odpady przemysłowe Białystok

Rodzaje śmieci przemysłowych

Odpady przemysłowe generowane mogą być przez fabryki, szpitale, magazyny bądź zakłady budowlane. W kategorię tę wpisują się substancje płynne bądź przedmioty w formie stałej. Realizujemy utylizację śmieci przemysłowych:

 • agrochemię, środki ochrony roślin,
 • chemię laboratoryjną, odczynniki, zlewki,
 • farby, rozpuszczalniki, kleje, lakiery, pianki poliuretanowe,
 • popioły, żużle hutnicze, odpady mineralne i metaliczne,
 • poprodukcyjne odpady przemysłowe,
 • śmieci opakowaniowe,
 • odpady przemysłu spożywczego, przeterminowana żywność,
 • odpady przemysłu tekstylnego i odzieżowego,
 • śmieci tworzyw sztucznych,
 • wycofane z obrotu lub przeterminowane leki,
 • artykuły farmaceutyczne oraz kosmetyczne,
 • zużyte akumulatory,
 • zużyte czyściwo, oleje, płyny chłodnicze, hamulcowe, odpady ropopochodne.

Odpady przemysłowe Białystok – kompleksowa współpraca

Oczywiście są to tylko przykładowe śmieci przemysłowe, ponieważ do kategorii tej zalicza się również zużyty sprzęt AGD, urządzenia chłodnicze, elektryczne, elektroniczne, substancje toksyczne (azbest, kwasy, metale ciężkie), termometry, rtęć. Dodatkowo utylizacji podlegać powinny również opakowania, w których przechowywane były substancje niebezpieczne. Neutralizacja śmieci tego typu jest skomplikowana, ponieważ wiele materiałów ma charakter łatwopalny i reaktywny. Ponadto tworzywa te są podatne na korozję.

Współpraca z firmą PROEKO to nie tylko odbiór odpadów przemysłowych. Realizujemy również wywóz śmieci komunalnych, opakowaniowych, niebezpiecznych, pobudowlanych, starych mebli oraz zbędnego wyposażenia. Posiadamy specjalistyczne zaplecze techniczne – flotę samochodową o solidnej konstrukcji. Przystosowana jest ona do przewożenia problematycznych ładunków, niezależnie od gabarytu. Pojazd w pełni zabezpiecza ładunek, dzięki czemu zniwelowana jest możliwość wycieku niebezpiecznych substancji bądź wydzielania się nieprzyjemnych zapachów. Dysponujemy niezbędnymi pozwoleniami i uprawnieniami, transport realizowany jest zatem zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. Dodatkowo oferujemy również kontenery na wynajem, w których gromadzone mogą być opady każdego typu.

Zapraszamy do kontaktu z firmą PROEKO w celu nawiązania współpracy!

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania