Odpady przesyłowe generują głównie firmy produkcyjne, fabryki czy huty. To właśnie w ich obowiązku leży odpowiednie kierowanie tymi odpadami. 

Zobacz więcej informacji

Odpady przemysłowe Rzeszów

Wynika to nie tylko z troski o środowisko naturalne, ale także z przepisów prawa. Gospodarstwa domowe również mogą posiadać tego typu odpady, na przykład po remontach (farby, kleje itp.) i również do nich kierujemy naszą ofertę. 

Odpady przemysłowe Rzeszów – rodzaje odbieranych odpadów:

 • Poprodukcyjne odpady przemysłowe, 
 • Żużle hutnicze, popioły, odpady mineralne i metaliczne, 
 • Odpady z tworzyw sztucznych,
 • Zużyte akumulatory oraz czyściwo, także oleje, płyny chłodnicze i hamulcowe,
 • Odpady ropopochodne, 
 • Środki ochrony roślin oraz agrochemia, 
 • Odpady opakowaniowe, z przemysłu spożywczego np. przeterminowana żywność,
 • Odpady pochodzące z przemysłu tekstylnego i odzieżowego, 
 • Przeterminowane leki lub kosmetyki oraz wszelkie tego typu produkty wycofane z rynku, 
 • Chemia laboratoryjna tj. odczynniki, zlewki, 
 • Farby, rozpuszczalniki, kleje, lakiery oraz pianki poliuretanowe. 

Gdzie trafiają tego rodzaju odpady?

Odpady przemysłowe w znacznej większości są odpadami niebezpiecznymi, dlatego też przeznaczane są do utylizacji. Proces ten polega na bezpiecznym usunięciu ich ze środowiska bez pozostawiania negatywnych skutków na nich. Podczas utylizacji najważniejszym aspektem jest bezpieczeństwo. 

PROEKO RECYKLING – pozostałe usługi 

Do pozostałych naszych usług należy również odbiór odpadów komunalnych, opakowaniowych, pobudowlanych, poremontowych, niebezpiecznych oraz elektronicznych. W każdej z tych usług głównym czynnikiem jest ekologia. W każdej usłudze stawiamy na nią na pierwszym miejscu. 

Dodatkowo prowadzimy skupy surowców, w których otrzymacie Państwo szybką i konkurencyjną wycenę. Skupujemy: papier, szkło, butelki zwykłe, butelki po piwie, aluminium, metale kolorowe oraz makulaturę. Recykling dzięki skupom jest najprostszą formą dbania o środowisko, którą możemy wykonywać. 

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania