Cieszymy się, że trafili Państwo na blog firmowy PROEKO i mamy nadzieję, że zostaną Państwo z nami na dłużej.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – nowy projekt nowelizacji

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – nowy projekt nowelizacji Strona Rządowego Centrum Legislacji wzbogacona została o projekt odnośnie nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (ucpg). Dokument ten zawiera część zmian, które pojawiły się w związku z obietnicami wiceministra Jacka Ozdoby w zapowiadanym pakiecie „Czystość Plus”. Odpady komunalne a koszt […]

Odpady przemysłowe – 40% składowanych bez sortowania

Odpady przemysłowe – 40% składowanych bez sortowania Wciąż ogromna liczba produkowanych każdego dnia odpadów składowana jest bez sortowania. Bezpośrednio wpływa to na ponowne ich wykorzystanie, bowiem utylizacja odpadów przemysłowych jest wówczas utrudniona. Odpady przemysłowe stanowią aż 90% śmieci wytwarzanych w naszym państwie. Niestety ich składowanie, a następnie odzysk nie są właściwie monitorowane, dlatego też pojawia […]

Segregacja odpadów na trzy frakcje zamiast pięciu

Prawidłowo funkcjonująca gospodarka odpadami wymaga współpracy pomiędzy wieloma podmiotami – zarówno na etapie segregacji, jak i odbioru, wywozu oraz utylizacji. Sprawnie przeprowadzone działania pozwalają wyeliminować zagrożenie, jakie dla ludzi, zwierząt oraz środowiska powodować mogą odpady. Podczas niedawnej konferencji wiceminister klimatu Jacek Ozdoba przedstawił program „Czystość Plus”, proponując m.in. segregację odpadów na trzy frakcje zamiast pięciu. […]

Ministerstwo Środowiska zaostrzy warunki magazynowania odpadów

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało nowy projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

Rozporządzenie ws. wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń za 1 Mg magazynowanych odpadów weszło już w życie

W Dzienniku Ustaw z dnia 11.02.2019 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7.02.2019 w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń.

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Projekt przewiduje usprawnienie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Chodzi m.in. o zwiększenie kontroli gmin nad sposobem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zwiększenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

  • 1
  • 2