Odpady przemysłowe generowane są przez fabryki, szpitale, magazyny, zakłady budowlane, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne oraz inne podmioty. Ich szkodliwość dla środowiska naturalnego oraz człowieka sprawia, iż muszą być odpowiednio składowane oraz utylizowane.

Zobacz więcej informacji

Odpady przemysłowe Poznań

Firma PROEKO RECYKLING zapewnia kompleksową obsługę z zakresu prawidłowego gospodarowania odpadami. Realizujmy odbiór oraz transport śmieci w miejsce składowania lub utylizacji. Skutecznie unieszkodliwiamy wszelkie niebezpieczne wyroby. 

Jakie odpady przemysłowe odbieramy?

Kategoria odpadów przemysłowych jest dość obszerna, w jej skład wchodzą m.in.: 

 • agrochemia, środki ochrony roślin,
 • chemia laboratoryjna, odczynniki, zlewki,
 • farby, rozpuszczalniki, kleje, lakiery, pianki poliuretanowe,
 • popioły, żużle hutnicze, odpady mineralne oraz metaliczne,
 • poprodukcyjne odpady przemysłowe,
 • odpady opakowaniowe,
 • odpady przemysłu spożywczego, przeterminowana żywność,
 • odpady przemysłu tekstylnego oraz odzieżowego,
 • odpady tworzyw sztucznych,
 • wycofane z obrotu lub przeterminowane leki i inne artykuły farmaceutyczne oraz kosmetyczne,
 • zużyte akumulatory,
 • zużyte czyściwo, oleje, płyny chłodnicze, hamulcowe, odpady ropopochodne,
 • sprzęt AGD, urządzenia chłodnicze, urządzenia elektryczne oraz elektroniczne,
 • substancje toksyczne – np. azbest, kwasy, metale ciężkie czy termometry z rtęcią.

Neutralizacja powyższych odpadów jest konieczna, ponieważ część z nich to produkty lub substancje łatwopalne, reaktywne czy podatne na korozję, problematyczne jest zatem ich składowanie. Dodatkowo bardzo często utylizacja odpadów przemysłowych uregulowana jest przepisami prawa. 

Odpady przemysłowe Poznań – współpraca

Zapewniamy kompleksową obsługę nie tylko w odniesieniu do śmieci będących skutkiem działalności gospodarczej, bowiem od naszych klientów odbieramy każdy rodzaj odpadów. Oferujemy transport śmieci komunalnych, opakowaniowych, pobudowlanych, poremontowych, niebezpiecznych czy elektroodpadów. Umożliwiamy również wynajem specjalistycznych kontenerów na odpady, które opróżniamy w określonym przez klienta terminie.

Zachęcamy do kontaktu w celu nawiązania współpracy. Charakteryzuje nas indywidualne podejście oraz elastyczność, dlatego też realizujemy nawet najbardziej nietypowe zlecenia. 

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania