Wiele przedsiębiorstw oraz instytucji każdego dnia produkuje ogromne ilości odpadów przemysłowych. Firma PROEKO oferuje usługi z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami – odbiór, transport i utylizację śmieci.

Zobacz więcej informacji

Odpady przemysłowe Kraków

 

Współpracujemy z różnego rodzaju podmiotami, kompleksowo zajmując się ich odpadami przemysłowymi. Ze względu na duże zagrożenie nie tylko dla środowiska, ale również zdrowia i życia człowieka, dbamy aby odbiór przebiegał w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem.

Śmieci tego rodzaju powstają zazwyczaj w wyniku działalności gospodarczej firm działających w różnych gałęziach przemysłu.

Czym są odpady przemysłowe?

Odpady przemysłowe Kraków to substancje oraz przedmioty wytworzone przez fabryki, szpitale, magazyny czy zakłady budowlane. Ze względu na różnorodność tworzyw oraz materiałów jest to bardzo szeroka grupa, obejmująca m.in.:

 • agrochemię oraz środki ochrony roślin,
 • chemię laboratoryjną, odczynniki i zlewki,
 • farby, rozpuszczalniki, kleje, lakiery, pianki poliuretanowe,
 • popioły, żużle hutnicze, odpady mineralne i metaliczne,
 • poprodukcyjne odpady przemysłowe,
 • odpady opakowaniowe,
 • odpady przemysłu spożywczego, przeterminowaną żywność,
 • odpady przemysłu tekstylnego i odzieżowego,
 • odpady tworzyw sztucznych,
 • wycofane z obrotu oraz przeterminowane leki, artykuły farmaceutyczne i kosmetyczne,
 • zużyte akumulatory,
 • zużyte czyściwo, oleje, płyny chłodnicze, hamulcowe i odpady ropopochodne,
 • pozostałe odpady przemysłowe.

Do śmieci tego typu zalicza się również odpady niebezpieczne – w tym wszelkie urządzenia elektryczne oraz elektroniczne czy substancje toksyczne – np. azbest, kwasy, metale ciężkie i termometr. Ponadto mogą być to również opakowania, w których przechowywane były niebezpieczne tworzywa. Niebezpieczeństwo odpadów przemysłowych spowodowane jest m.in. ich łatwopalnością, reaktywnością czy podatnością na korozje.

Istotną kwestią jest również fakt, iż utylizacja odpadów przemysłowych uregulowana jest konkretnymi przepisami prawnymi. Oznacz to, że przedsiębiorstwa zobowiązane są do właściwego się nimi zajmowania, w innym wypadku zagrożone byłyby karą grzywny. 

Poszukujesz firmy z Krakowa, która zajmie się utylizacją odpadami przemysłowymi ?

-Skontaktuj się z nami, chętnie przedstawimy korzystną ofertę.

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania