• Witamy w PROEKO RECYKLING - Wywóz śmieci Kraków
 • Poniedziałek - Piątek

  9:00 - 17:00
 • Telefon

  +48 735 752 272
  +48 794 007 819

Utylizacja odpadów przemysłowych Kraków

PROEKO chętnie nawiąże współpracę z przedsiębiorstwami i instytucjami wytwarzającymi odpady przemysłowe. Firma prowadzi odbiór odpadów przemysłowych i ich transport. W PROEKO wykonywana jest także utylizacja odpadów przemysłowych. PROEKO zapewnia kompleksową obsługę i pomoc w odbiorze i unieszkodliwianiu odpadów będących skutkiem działalności gospodarczej Państwa firmy w różnych gałęziach przemysłu. PROEKO zapewnia bezpieczny, terminowy i profesjonalny odbiór odpadów przemysłowych, transport, utylizację, odzysk oraz ich unieszkodliwianie.

 

Jako odpady przemysłowe kwalifikują się nie tylko te substancje i przedmioty, które wytworzyły fabryki, ale i te, które powstały w szpitalach, magazynach czy zakładach budowlanych. Istnieje cały szereg odpadów przemysłowych, które należy zneutralizować. PROEKO prowadzi odbiór odpadów przemysłowych stałych i płynnych.

Przykładowe odpady przemysłowe podlegające utylizacji

 

 • agrochemia i środki ochrony roślin;
 • chemia laboratoryjna, odczynniki, zlewki, etc;
 • farby, rozpuszczalniki, kleje, lakiery, pianki poliuretanowe;
 • popioły, żużle hutnicze, odpady mineralne i metaliczne;
 • poprodukcyjne odpady przemysłowe;
 • odpady opakowaniowe;
 • odpady przemysłu spożywczego, w tym przeterminowana żywność;
 • odpady przemysłu tekstylnego i odzieżowego;
 • odpady tworzyw sztucznych;
 • wycofane z obrotu lub przeterminowane leki i inne artykuły farmaceutyczne oraz kosmetyczne;
 • zużyte akumulatory;
 • zużyte czyściwo, oleje, płyny chłodnicze, hamulcowe, odpady ropopochodne, itp.;
 • pozostałe odpady przemysłowe.

 

Jako odpady przemysłowe zaliczane są często także odpady niebezpieczne, np. sprzęt AGD, urządzenia chłodnicze i inne urządzenia elektryczne i elektroniczne, a także substancje toksyczne jak np. azbest, kwasy, metale ciężkie, w tym odpady zawierające rtęć, jak choćby termometry. Dotyczy to również opakowań, w których substancje niebezpieczne były przechowywane i mogą zawierać ich pozostałości. Utylizacja odpadów przemysłowych tego rodzaju jest szczególnie ważna, gdyż stanowią one duże zagrożenie nie tylko dla środowiska, ale i zdrowia i życia człowieka i innych organizmów żywych. Ich neutralizacja jest też istotna dlatego, że część z tych materiałów ma charakter łatwopalny, reaktywny, podatny na korozję, etc, co utrudnia ich składowanie.

 

Ponadto warto podkreślić, że utylizacja odpadów przemysłowych często jest regulowana przepisami prawa, a przedsiębiorstwa powinny prowadzić ich ewidencję. Firma pragnąca kompleksowej obsługi może zlecić PROEKO wykonywanie wszelkich zadań związanych z gospodarowaniem odpadami przemysłowymi na zasadzie outsourcingu.

 

Utylizacja odpadów przemysłowych Kraków – Współpraca:

 

Współpraca z PROEKO w zakresie odbioru i utylizacji odpadów przemysłowych to gwarancja kompleksowej obsługi. Nasza firma profesjonalnie pomaga w neutralizacji problemu jakim są odpady przemysłowe, zarazem zapewniając Klientom fachowe doradztwo w zakresie gospodarki odpadami. PROEKO dysponuje sprzętem niezbędnym do tego, aby skutecznie, bezpiecznie i sprawnie zrealizować odbiór odpadów przemysłowych, transport i ich utylizację. Posiada też wszelkie niezbędne pozwolenia, certyfikaty i decyzje administracyjne wymagane przepisami prawa. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.