Odpady niebezpieczne to część gospodarki odpadami, która wymaga zwiększonej uwagi i poświecenia. Prawidłowa utylizacja, możliwy recykling oraz troska o środowisko naturalne to trzy aspekty, które towarzyszą nam podczas każdego odbioru takich śmieci.

Zobacz więcej informacji

Rodzaje niebezpiecznych odpadów

Odpady niebezpieczne występować mogą w formie substancji lub przedmiotów. Śmieci tego typu produkowane są przez przemysł, rolnictwo i instytucje badawcze. Do odpadów niebezpiecznych należą: substancje chemiczne, odpady przemysłowe, substancje łatwopalne, drażniące, rakotwórcze, żrące, mutagenne oraz ekotoksyczne. Również w gospodarstwach domowych generowane są odpady niebezpieczne, są to: zużyte urządzenia elektryczne, elektroniczne, farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki, oleje, aerozole, środki ochrony roślin, baterie, akumulatory, termometry, kartridże, tonery oraz przeterminowane leki.

Jak PROEKO utylizuje odpady niebezpieczne?

Zanim rozpoczniemy proces utylizacji, śmieci niebezpieczne muszą być właściwie posegregowane. Stosujemy różne sposoby utylizacji, ponieważ nie wszystkie odpady podlegają tej samej metodzie utylizacji. Odbieramy odpady niebezpieczne, odpowiednio je zabezpieczając w specjalistycznym pojeździe. Przewozimy w odpowiednie miejsce, a następnie utylizujemy, wykorzystując jedną z metod:

  • termiczną – spalanie w piecu o wysokiej temperaturze,
  • utoklawowanie (sterylizacja) – neutralizacja przy użyciu odpowiedniej temperatury i ciśnienia,
  • promieniowanie mikrofalowe – stosowane przede wszystkim przy utylizacji odpadów medycznych,
  • metodę fizykochemiczną – np. zastosowanie chloru,
  • przekształcenie odpadów niebezpiecznych w surowce wtórne bądź pierwotne.

Odbiór odpadów niebezpiecznych Katowice – PROEKO RECYKLING Sp. z o.o.

Wiele lat doświadczenia oraz troska o środowisko nauczyły nas postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Jednak nie jest to jedyna gałąź gospodarki odpadami, jaką się zajmujemy:

  • Odbieramy odpady komunalne – odpady wytworzone przez człowieka to nasza główna misja, dzielimy je na substancje mineralne oraz organiczne biodegradowalne. Posiadamy pojemniki w rozmiarach 120l, 240l, 770l, 1100l oraz kontenery 7 m3, 10 m3, 12 m3, 20 m3, 36 m3 – jesteśmy, więc w stanie odebrać każdą „dawkę” odpadu od Klienta. Oprócz tego zajmujemy się odbiorem odpadów wielkogabarytowych.

W PROEKO RECYKLING stawiamy na pierwszym miejscu ochronę środowiska oraz prawidłową gospodarkę odpadami. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wywozu odpadów niebezpiecznych na terenie Katowic.

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania