Odpady niebezpiecznie nie tylko stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego, ale również dla zdrowia człowieka.

Zobacz więcej informacji

Odbiór odpadów niebezpiecznych Kielce

Ich odpowiednia utylizacja jest niezwykle ważnym elementem prawidłowo funkcjonującej gospodarki odpadami. Toksyczne śmieci powinny być zatem odbierane przez wyspecjalizowane w tym celu firmy.

Współpraca z osobami prywatnymi i przedsiębiorstwami

PROEKO oferuje współpracę w zakresie odbioru, a następnie wywozu odpadów niebezpiecznych. Ze względu na ogromną toksyczność tego rodzaju śmieci, konieczne jest ich właściwe unieszkodliwienie. Realizujemy zatem ich utylizację, przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego.

Odpady niebezpieczne są niezwykle szeroką grupą – wpisują się w nią zarówno substancje płynne, jak i stałe. Ich toksyczność wynika z faktu, iż są niebezpieczne dla naszej planety, roślin, zwierząt oraz ludzi. Generowane są głównie przez przemysł, rolnictwo czy instytucje badawcze. Są to zazwyczaj wszelkiego typu substancje łatwopalne, drażniące, rakotwórcze, żrące bądź mutagenne. Oczywiście śmieci niebezpieczne produkowane są również przez gospodarstwa domowe, mogą być to zatem zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki, oleje, aerozole, środki ochrony roślin, baterie, akumulatory, termometry, kartridże i tonery, przeterminowane leki. Kwestie odnośnie odpadów toksycznych uregulowane są prawnie.

Odbiór odpadów niebezpiecznych Kielce – metody utylizacji

Gwarantujemy właściwe zutylizowanie odpadów niebezpiecznych, poprzez:

  • metodę termiczną – spalanie w piecu o wysokiej temperaturze,
  • autoklawowanie (sterylizację) – neutralizację substancji przy pomocy temperatury i ciśnienia, przyśpieszone są dzięki temu procesy chemiczne,
  • promieniowanie mikrofalowe – w odniesieniu do odpadów medycznych,
  • metodę fizykochemiczną – przy wykorzystaniu chloru,
  • przekształcenie – na surowiec wtórny lub pierwotny.

Dysponujemy specjalistycznym zapleczem technicznym, które pozwala nam terminowo odebrać niebezpieczne odpady, a następnie przetransportować je w odpowiednie miejsce. Nasi pracownicy zawsze zjawiają się w umówionym terminie i pozostawiają po sobie należyty porządek. Posiadamy wszelkie uprawnienia oraz pozwolenia, dzięki czemu realizacja przeprowadzana jest zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

Oczywiście współpraca z naszą firmą to możliwość skorzystania ze znacznie większej ilości usług. Oferujemy odbiór odpadów komunalnych, opakowaniowych, pobudowlanych, przemysłowych czy elektrośmieci.

Zapraszamy do kontaktu z firmą PROEKO w celu nawiązania współpracy!

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania