Wszelkiego rodzaju niebezpieczne materiały oraz substancje, stanowić mogą zagrożenie nie tylko dla zdrowia człowieka, ale również zwierząt, roślin oraz całego środowiska. Ze względu na toksyczność, powinny być one odpowiednio zabezpieczone oraz zutylizowane po zużyciu. Utylizacja nie zawsze możliwa jest do przeprowadzenia samemu. Dlatego też zajmują się nią odpowiednie firmy, których wiedza oraz doświadczenie umożliwia przeprowadzenie tego typu działań. Firmą taką jest PROEKO. Oferujemy możliwość odbioru niebezpiecznych odpadów z terenu Łodzi, ich transport, a następnie utylizację. Nawiązując współpracę z naszą firmą, otrzymują Państwo gwarancję kompleksowej obsługi.

Zobacz więcej informacji

Jakie substancje i materiały klasyfikowane są do odpadów niebezpiecznych?

Odpady niebezpieczne to takie, które są szczególnie toksyczne dla ludzi, zwierząt oraz środowiska. Najczęściej wytwarzane są one przez przemysł, rolnictwo oraz wszelkie instytucje badawcze. Należą do nich przede wszystkim substancje chemiczne, odpady przemysłowe, substancje łatwopalne, drażniące, rakotwórcze, żrące, mutagenne oraz ekotoksyczne. Chociaż wydawać by się mogło, iż gospodarstwa domowe nie produkują tego typu odpadów, również odpowiedzialne są one za produkcję niebezpiecznych materiałów oraz substancji. Ponieważ klasyfikują się do nich również: zużyte urządzenia elektryczne oraz elektroniczne, farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki oleje, aerozole, środki ochrony roślin, baterie, akumulatory, termometry, kartridże, tonery oraz przeterminowane leki. Wszystkie te materiały oraz substancje nie powinny być mieszane z innymi odpadami, produkowanymi w gospodarstwach domowych każdego dnia.

Rodzaje utylizacji niebezpiecznych odpadów

Przed rozpoczęcie utylizacji, należy odpowiednio posegregować wszystkie niebezpieczne materiały oraz substancje. Bowiem nie każdy rodzaj wybranej metody utylizacji sprawdzi się w danym przypadku. Pierwszym rodzajem neutralizacji może być metoda termiczna. Polega ona na spalaniu w piecu o wysokiej temperaturze. Kolejną metodą jest autoklawowanie – sterylizacja. W przypadku tym następuje neutralizacja substancji za pomocą temperatury oraz ciśnienia, to natomiast przyspieszać może procesy chemiczne. Promieniowanie mikrofalowe wykorzystywane jest podczas utylizacji odpadów medycznych. Posługujemy się również metodami fizykochemicznymi, np. przy pomocy chloru. Możliwe jest również przekształcenie odpadów w surowce wtórne oraz pierwotne.

Oferta PROEKO – odbiór niebezpiecznych odpadów Łódź oraz ich utylizacja

Firma PROEKO oferuje swoim Klientom odbiór niebezpiecznych materiałów przez wyszkolonych oraz doświadczonych pracowników, odpowiednie ich przetransportowanie w samochodach do tego przeznaczonych, a następnie utylizację. Indywidualnie podchodzimy do każdego Klienta, oferując atrakcyjne warunki współpracy. Posiadamy wszelkie wymagane pozwolenia, a odbiór niebezpiecznych odpadów potwierdzamy Kartą Przekazania Odpadu. Dzięki wiedzy naszych ekspertów, dowiedzą się Państwo jak zagospodarować odpady niebezpieczne.

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania