Odpady niebezpieczne stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka, zwierząt, roślin oraz całego środowiska. Dlatego też powinno się je po zużyciu odpowiednio zutylizować. Wszelkie materiały i substancje zaliczane do tego typu odpadów, ze względu na swoją toksyczność, mają ogromny wpływ na otoczenie. Ponadto ich składowanie również wymaga odpowiednich warunków. Firma PROEKO posiada szeroki wachlarz usług z zakresu gospodarki odpadami, jedną z naszych działalności jest odbiór odpadów niebezpiecznych, odpowiedni ich transport oraz utylizacja. Oferujemy możliwość nawiązania współpracy z Klientami z terenu Warszawy.

Zobacz więcej informacji

Co należy do odpadów niebezpiecznych?

Odpady niebezpieczne – zarówno substancje, jak i przedmioty – produkowane są przez przemysł, rolnictwo oraz instytucje badawcze. W zakresie tym mieszą się wszelkie substancje chemiczne, odpady przemysłowe, substancje łatwopalne, drażniące, rakotwórcze, żrące, mutagenne oraz ekotoksyczne. Każde gospodarstwo domowe produkuje niebezpieczne odpady. Bowiem zalicza się do nich również zużyte urządzenia elektryczne, elektroniczne, farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki, oleje, aerozole, środki ochrony roślin, baterie, akumulatory, termometry, kartridże, tonery oraz przeterminowane leki.

Rodzaje utylizacji odpadów

Przed rozpoczęciem właściwej utylizacji, należy odpowiednio je posegregować. Nie każdy materiał oraz substancja może być zneutralizowana w taki sam sposób. Firma PROEKO służy wiedzą oraz doświadczeniem w podjęciu decyzji odnośnie najlepszej metody. Bezpiecznie odbieramy materiały niebezpieczne, transportujemy je w odpowiednio przystosowanych samochodach, a następnie utylizujemy. Utylizacja może być przeprowadzona na kilka sposobów:

  • Metoda termiczna – polega na spalaniu odpadów w piecu o wysokiej temperaturze.
  • Autoklawowanie (sterylizacja) – odpowiednia temperatura oraz ciśnienie powoduje neutralizację.
  • Promieniowanie mikrofalowe – najczęściej wykorzystywane w przypadku odpadów medycznych.
  • Metody fizykochemiczne – np. wykorzystanie chloru.
  • Przekształcenie odpadów w surowce wtórne lub pierwotne.

 

PROEKO – odbiór niebezpiecznych odpadów Warszawa

W momencie nawiązania współpracy z firmą PROEKO, zobowiązani jesteśmy do odbioru materiałów oraz substancji niebezpiecznych od Klienta, ich odpowiedni transport – w samochodach do tego przystosowanych, a następnie przeprowadzamy ich utylizację. Indywidualnie podchodzimy do każdego Klienta, oferując atrakcyjne warunki oraz ceny. Firma nasza posiada wszelkie wymagane pozwolenia, dzięki którym każdego dnia oferujemy usługę odbioru odpadów niebezpiecznych. Przy odbiorze wydawana jest Karta Przekazania Odpadów – dokument prawnie wymagany. Nasi wyszkoleni oraz doświadczeni pracownicy, oferują pomoc przy wyborze najlepszej metody zagospodarowania odpadów niebezpiecznych. Powierzając nam odbiór wszelkich materiałów niebezpiecznych, mają Państwo gwarancję, iż zostaną one odpowiednio zutylizowane i nie będą już stanowić zagrożenia dla człowieka, zwierząt, roślin oraz środowiska.

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania