Odpady niebezpieczne to różnego rodzaju przedmioty czy substancje, które zagrażają życiu i zdrowiu ludzi, zwierząt, roślin oraz całemu środowisku. Należy stale kontrolować ich stan a składowanie przeprowadzać w odpowiedni sposób. Utylizacja niebezpiecznych odpadów jest z reguły bardzo kosztowna, jednak konieczna ze względu na szkodliwość dla środowiska. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą – gwarantujemy profesjonalne wsparcie specjalistów oraz terminowy odbiór odpadów!

Zobacz więcej informacji

Odbiór odpadów niebezpiecznych Bydgoszcz w PROEKO Recykling

Odpady niebezpieczne produkują głównie duże zakłady przemysłowe, ale także gospodarstwa rolne czy instytucje badawcze. Do tego rodzaju odpadów zaliczamy przede wszystkim substancje chemiczne, przemysłowe, łatwopalne, drażniące, rakotwórcze, mutagenne, żrące i egzotoksyczne. To odpady, które produkują firmy, jednak gospodarstwa domowe także wytwarzają niebezpieczne śmieci. Należą do nich urządzenia elektroniczne, lakiery, garby, oleje, rozpuszczalniki, aerozole, środki ochrony roślin, akumulatory, bakterie, termometry, kartridże czy tonery a także przeterminowane leki.

Utylizacja odpadów niebezpiecznych Bydgoszcz

Odpady te, to rzeczy, które są zbudowane lub posiadają niebezpieczne substancje w sobie. Stanowią one zagrożenie dla ludzi i środowiska. Utylizacja tego rodzaju odpadów jest bardzo ważna, ponieważ gwarantuje realną ochronę życia i zdrowia człowieka oraz środowiska. Proces utylizacji wiąże się segregacją odpadów i pomaga klientom w klasyfikacji i pozbywaniu się niebezpiecznych związków chemicznych lub biologicznych. Utylizacja w PROEKO odbywa się następującymi metodami:

  • Termiczną, czyli poprzez spalanie w piecu odpadów.
  • Autoklawowaniem, czyli neutralizacją substancji dzięki temperaturze i ciśnieniu.
  • Wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego – zwłaszcza w przypadku odpadów medycznych.
  • Przy pomocy różnych metod fizykochemicznych lub na zasadzie przekształcenia odpadu do formy surowca wtórnego.

Naszą ofertę kierujemy głównie do przedsiębiorstw, jednak, jeśli zgłoszą się do nas osoby prywatne to również odbierzemy od nich odpady niebezpieczne. Zapraszamy do kontaktu!

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania