Odpady opakowaniowe mają szczególny charakter, gdyż odpowiednia ich segregacja oraz składowanie umożliwiają prawidłowo przeprowadzony proces recyklingu. Czynności te mają ogromne znaczenie w odniesieniu do ochrony środowiska.

Zobacz więcej informacji

Odpady opakowaniowe Łódź

Kwestia opakowań uregulowana jest przepisami prawnymi – w kategorię tą wpisują się wyroby służące do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania oraz prezentacji innych towarów, jak i również opakowania wykorzystywane wielokrotnie. 

W zależności od materiału, z jakiego odpady te zostały wykonane, mogą być to wyroby z tworzyw sztucznych, papieru, tektury, blachy stalowej, aluminium, drewna oraz wielu innych tworzyw. 

Dlaczego segregacja odpadów opakowaniowych jest ważna?

Składowane opakowania powinny być przede wszystkim puste, a dzięki prawidłowej ich selekcji proces recyklingu przebiega sprawnie oraz bezproblemowo. Ochrona środowiska oraz kwestie ekologiczne to tematy niezwykle aktualne, w obrębie których pojawiają się coraz to nowe przepisy prawne. Ze względu na ogromną szkodliwość niektórych rodzajów odpadów dla ekosystemu, powinniśmy przestrzegać kilku istotnych zasad. 

Szczególnie przedsiębiorcy, wprowadzający w obieg swoje towary, opakowane zazwyczaj we wszelkiego typu tworzywa – folie, kartony, drewniane palety – powinni być zaznajomieni z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wymagają one bowiem od nich deklaracji odnośnie odzysku z rynku materiałów tego samego typu. 

Odpady opakowaniowe Łódź – inne usługi

Firma PROEKO RECYKLING zapewnia kompleksową obsługę z zakresu odpowiednio funkcjonującej gospodarki odpadami. Oferujemy wielowymiarowe wsparcie, opierające się na outsourcingu środowiskowym oraz doradztwie odnośnie wdrażania nowych norm prawnych.

Realizujemy zlecenia terminowego obioru wszelkiego typu odpadów, bezpiecznego ich transportu oraz umieszczenia w miejscu składowania lub utylizacji. Ponadto oferujemy usługę wynajmu profesjonalnych kontenerów, wykonanych z wysokiej jakości tworzywa. Dysponujemy specjalistyczną flotą samochodową, doskonale przystosowana do pracy w każdych warunkach. Zachęcamy do nawiązania kontaktu, w celu omówienia warunków współpracy.

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania