Usługa doradztwa środowiskowego kierowana jest do wszystkich segmentów rynku. Każda firma skorzysta na optymalizacji kwestii środowiskowych. 

Zobacz więcej informacji

Outsourcing środowiskowy Wrocław

Usługa outsourcingu środowiskowego oraz doradztwa to nasza odpowiedź na coraz więcej pytań naszych klientów o spełnianie norm ekologii w gospodarowaniu odpadami. Zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie świadczenia tej usługi, bo uważamy, że troska o środowisko to nie tylko segregacja odpadów w naszych domach, ale także odpowiednie postępowanie w miejscach pracy. W ramach outsourcingu oferujemy:

 • Przygotowywanie raportów, sprawozdań oraz innych dokumentów z autydów.
 • Przeprowadzanie audytów.
 • Kompleksową obsługę prawną w zakresie spełniania norm przez firmę w obszarze ochrony środowiska tj. reprezentowanie klienta w kontakcie z administracją publiczną.
 • Wsparcie w realizacji zarządzeń pokontrolnych oraz wdrażaniu w życie nowych wymogów organów administracji publicznej. 
 • Pomoc w gospodarowaniu oraz ewidencjonowaniu odpadów.
 • Pomoc w naliczaniu opłat za korzystanie ze środowiska np. za zrzut ścieków lub pobór wód. 
 • Bieżąca pomoc, monitoring przepisów oraz wszelkie doradztwo w zakresie ochrony środowiska. 

Wykonaniu outsourcingu środowiskowego pozwala na:

 • Zwiększenie efektywności zarządzania procesami związanymi z ochroną środowiska i jednoczesne zmniejszenie kosztów pracowniczych,
 • Oszczędzenie czasu na kwestie związane z odpadami w firmie i możliwość skupienia się na głównych celach biznesu,
 • Ułatwienie dostępu do dofinansowań i dotacji.

PROEKO RECYKLING – pozostałe usługi 

Oprócz doradztwa w kwestiach związanych z ochroną środowiska, dbamy o nie również w innych usługach. Do pozostałych oferowanych przez naszą firmę na terenie Wrocławia zaliczamy:

 • Odbiór odpadów komunalnych
 • Odbiór odpadów niebezpiecznych 
 • Odbiór odpadów przemysłowych
 • Odbiór odpadów opakowaniowych
 • Odbiór elektrośmieci
 • Odbiór odpadów budowlanych i remontowych

Dodatkowo prowadzimy skup surowców takich jak: 

 • Złom
 • Makulaturę
 • Butelki
 • Butelki po piwie
 • Puszki
 • Szkła
 • Plastik
 • Miedź 
 • Nakrętki
 • Folię
 • Aluminium 
 • Metale kolorowe

Outsourcing środowiskowy to usługa skierowana do przedsiębiorstw, które objęte są przepisami o ochronie środowiska i w ramach ich zobowiązane są do spełniania określonych norm, raportowania oraz wdrażania rozwiązań. W ramach tej usługi przeprowadzimy dokładną optymalizację działalności pod kątem ochrony środowiska. 

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania