PROEKO chcąc przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego, realizuje recykling surowców. Proces ten ma niebagatelne znaczenie w odniesieniu do naszej planety. Pozwala odzyskać surowce, a następnie ponownie je wykorzystać. Recykling jest najefektywniejszą metodą minimalizowania ilości gromadzonych śmieci.

Zobacz więcej informacji

Recykling surowców Olsztyn

Skup surowców

Aby recykling mógł być przeprowadzony w sposób prawidłowy, konieczna jest właściwa segregacja odpadów. Selekcja generowanych śmieci odbywać się powinna już na etapie gospodarstw domowych. Firmy odbierające śmieci zadbać powinny natomiast o zabezpieczenie odpadów. Umieszczanie na pojeździe kilka rodzajów śmieci sprawia, iż mogą się one wymieszać w trakcie transportu. Konieczne jest zatem fachowo i staranne podejście. Dodatkowo oferujemy skup surowców w hurcie i detalu, proponując atrakcyjne oraz konkurencyjne ceny.

Recykling surowców Olsztyn – odzysk tworzyw

  • Recykling elektroniki – zużyty sprzęt elektroniczny stanowi duży problem dla środowiska naturalnego. Urządzenia bardzo często wykonane są z rzadkich metali, których zasoby są znacząco ograniczone. Możliwość odzysku jest zatem doskonałym sposobem na ponowne wykorzystanie tworzywa. Wiele materiałów ma charakter toksyczny, należy je zatem odpowiednio unieszkodliwić. Elektrośmieci stają się coraz większym problemem z uwagi na nieustanny postęp technologiczny. Sprzęt bardzo szybko staje się przestarzały, dlatego też użytkownicy wymieniają go na nowsze modele.
  • Recykling tworzyw sztucznych – problematyczność tego typu odpadów wynika z faktu, iż ich rozkład trwa setki lat. Materiały sztuczne wymagają właściwego podejścia i zastosowania odpowiedniej technologii recyklingu. Najczęściej w kategorię tę wpisuje się polietylen, polipropylen, polistyren, polichlorek winylu, politereftalen etylenu. Dodatkowo plastik zajmuje stosunkowo dużo miejsca w odniesieniu do swojej masy. Recykling tworzywa sztucznego opierać się może na metodzie materiałowej bądź chemicznej.
  • Recykling styropianu – materiał ten powiązany jest w szczególności z branżą budowlaną, która wykorzystuje go jako tworzywo termoizolacyjne. Spotkać go również możemy w formie opakowań – w przemyśle elektronicznym, spożywczym czy produkcyjnym.
  • Recykling folii – podobnie, jak w przypadku plastiku, proces rozkładu folii jest niezwykle długi. Odzysk i ponowne wykorzystanie tworzywa znacznie ogranicza jego ilość na wysypiskach.

Zapraszamy do kontaktu z firmą PROEKO w celu nawiązania współpracy!

Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi, skontaktuj się z nami.
Chętnie przedstawimy warunki współpracy!

Zobacz wszystkie rozwiązania